Ange ditt sökord

Annons:

Kortvarig cirkulationsstörning i hjärnan (Transitorisk Ischemisk Attack / TIA)

Annons:

Definition

Neurologiska symtom som helt återgår till det normala inom 24 timmar.

Orsak(-er)

Lokal syrebrist i hjärnan som orsakats av blodproppsbildning i blodkärl eller i anslutning till hjärtflimmer, akut hjärtinfarkt, hjärtklaffsförträngningar, mekanisk hjärtklaffsprotes, hjärtmuskelinflammation m fl.
Riskfaktorer: Högt blodtryck, hög ålder, diabetes, rökning, blodfettsrubbningar, övervikt, alkohol, migrän.

Symtom

Beroende på i vilket blodkärl störningar inträffar, uppstår begränsningar i rörelseförmågan och försämrade nervimpulser. Besvären brukar pågå i 30 – 60 minuter. Någon spridning eller förvärring av symtomen brukar inte förekomma.
Vid förändringar i halsartär (arteria carotis): ensidig, kortvarig (5-10 minuter) synnedsättning (Amaurosis fugax), ensidig överkänslighet i huden för beröring, halvsidig förlamning, talrubbningar (dysfasi eller afasi).
Vid förändringar i ryggradsartären (arteria vertebralis): olika typer av synrubbningar, dubbelseende, oförmåga att koordinera muskelrörelser (ataxi), svårigheter att tala, domningar runt munnen, yrsel, balansrubbningar.
Enstaka symtom som bl a diffus yrsel, förvirring, minnessvårigheter, talsvårigheter, sluddrigt tal, räknas ej som TIA utan att det samtidigt finns lokala reflexbortfall!
Störd språkförståelse (Impressiv afasi) kan likna förvirring och vara enda symtomet vid TIA. Talflyt, förståelse, benämning, repetition, förmågan att läsa och skriva kan påverkas i olika grader. Oftast spontan förbättring där förståelsen förbättras först.

Alternativa överväganden

Hjärnblödning (ffa subduralhematom), hjärntumör, epilepsi, migrän, blodkärlsinflammationer, blodflödeshinder, ansiktsförlamning, balansnervsinflammation, ryggmärgsskada, yrselattack, lågt eller högt blodsocker, förhöjd andningsfrekvens.
TIA är en varningssignal för ett efterföljande slaganfall.

Utredning

Kontroll av nervsystemets funktion och av hjärtat. EKG.
Laboratoriekontroll av blodvärde (Hb), sänka (SR), vita blodkroppar (LPK), blodplättar, fasteblodsocker, blodfetter, vitamin B12 och folsyra, homocystein, kroppens blodlevringsförmåga (PK, INR, APTT). Ultraljudsundersökning av hjärtat. Datortomografi av hjärna, bör göras inom 2 veckor efter symtomdebut för att blödningen skall kunna ses. Blodflödesmätning av halspulsådrorna skall göras snarast inför en ev. halspulsåderoperation.

Behandling

Om patienten har kvar sina neurologiska förändringar vid undersökningstillfället eller om patienten haft en TIA eller Minor Stroke under de senaste 2 veckorna, bör kontakt tas med medicin- eller neurologklinik.
TIA är en varningssignal för en efterföljande stroke, där risken för invalidiserande stroke är störst de närmaste timmarna efter attacken. Efterföljande stroke inträffar i 50 % av fallen inom 24 timmar.
Majoriteten av TIA-drabbade patienter återinsjuknar inte.
TIA eller Minor Stroke är lika illavarslande som om patienten har diagnosen instabil angina.
Har det förflutit mer än 2 veckor sedan attacken görs utredning via primärvården.
Rökstopp!
Normalisering av blodfetter, blodsocker liksom blodtryck.
Förebyggande behandling med acetylsalicylsyra (ASA) i lågdos eventuellt i kombination med dipyridamol. Vid överkänslighet mot acetylsalicylsyra ges klopidogrel 75 mg dagligen. Statin minskar risken för stroke, oavsett blodfettsnivå.
Behandlingen i övrigt är beroende av fynden vid utredningen. Har patienten upprepade attacker, förmaksflimmer eller långvariga, allvarliga symtom används antikoagulerande behandling t ex warfarin.
Operation kan övervägas vid mer än 70 procentig förträngning i halspulsådrorna. Bör göras inom 2 veckor efter symtomdebut. Även patienter över 80 år kan opereras.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: