Ange ditt sökord

Annons:

Kompartmentbesvär (Kompartmentsyndrom)

Annons:

Definition

Ökat vävnadstryck inom ett anatomiskt rum, s.k. ”kompartment”. Oftast en muskel som omges av oeftergivliga bindvävsväggar.

Orsak(-er)

Ökad volym i en muskelgrupp (loge), p.g.a. våld eller klämning mot muskellogen med blödning, svullnad. Kan också uppstå vid kraftig fysisk aktivitet med förstorad muskel eller vid tryck från utsidan av t.ex. cirkulärt gips.
Allt detta leder till minskat blodflöde till området. Anatomiska förhållanden som trånga muskelgrupper gör det lättare för besvären att uppstå.
Vid kroniskt kompartmentsyndrom dominerar troligen kombinationen av långvarig fysisk aktivitet och de anatomiska förhållandena som orsak.
Även lågt blodtryck i vävnaden efter medvetslöshet eller förgiftningar kan framkalla kompartmentsyndrom.

Symtom

Akut kompartmentsyndrom: Kraftig smärta, ofta utan tecken på synligt våld. Vanligaste lokalisering: underbenets muskelloger, mer sällan fotled, underarm eller lår.
Kroniskt kompartmentsyndrom: Uppträder successivt och är ofta mer diffus och svårtolkad.

Status

Svår smärta är det viktigaste symtomet i såväl vila som vid passiv rörelse. Stelhet och spändhet i muskellogen, muskelsvaghet av påverkade muskler. Smärta vid passiv sträckning av aktuell muskulatur, nervpåverkan inom området. Pulsar i blodkärlen nedanför det drabbade området är normala, kompartmenttrycket överstiger i regel inte artärtrycket.

Alternativa överväganden

Benhinneinflammation. Stressfraktur.

Utredning

Diagnosen kan vara svår att ställa. Ofta kan tryckmätning i muskelgruppen via ortopedklinik vara nödvändig.

Behandling

Avlägsna eventuella cirkulära gips direkt.
Akuta fall remitteras vid misstanke för direkt omhändertagande på sjukhus. På sjukhuset opereras patienten omgående. Den aktuella muskellogen öppnas för att “släppa på trycket” (fasciotomi). Detta kan rädda muskulaturen från bestående skador.
Kroniska fall kan eventuellt åtgärdas genom att korrigera träningen. I sällsynta fall kan det även här bli aktuellt med fasciotomi.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: