Ange ditt sökord

Annons:

Känsla av hjärtklappning (Palpitationer / Hjärtpalpitationer)

Annons:

Definition

Ersättningsslag i hjärtat som startas från ett område i förmak eller kammare utanför själva sinusknutan varifrån hjärtslagen normalt utlöses. Elektrisk aktivitet från sådana områden åtföljs av sammandragning av hjärtkammarmuskulature.

Orsak(-er)

Oftast kan inga sjukliga förändringar påvisas hos individ utan andra hjärtsymtom än ersättningsslagen.
Hjärtsjukdom kan dock ligga bakom om rikligt med extraslag.

Diagnos

För beskrivning av alla dessa tillstånd vg se respektive avsnitt i detta kapitel.
På EKG smala komplex i samband med hjärtklappning är mer sällan förenade med hjärtsjukdom. Sådana oregelbundna snabba hjärtslag kan endera vara sk Sinustakykardi, Förmaksflimmer/Förmaksfladder, Ektopisk förmakstakykardi, Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi (PSVT) liksom Ortodrom WPW- takykardi.
På EKG breda komplex i samband med hjärtklappning är oftast förenade med hjärtsjukdom. Vanligaste oregelbundna hjärtrytmen är ventrikeltakycardiär (VT). Andra möjligheter är Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi med grenblock liksom Antedrom WPW- takykardi.
Enstaka extraslag är oftast Supraventrikulär extrasystoli (SVES) eller Ventrikulär extrasystoli (VES).
Regelbundna extraslag är Sinustakykardi, Förmaksflimmer/Förmaksfladder, Ventrikelflimmer, Supraventrikulär extrasystoli (SVES), Ventrikulära extrasystolier (VES) eller Ventrikeltakykardi (VT).

Alternativa överväganden

Oregelbundna impulser från sinusknutan i höger förmaksvägg (sinusarytmi), blodbrist (anemi), panikångest, hög ämnesomsättning (hypertyreos), dåligt fungerande hjärta (hjärtinkompensation).

Utredning

Patientens sjukhistoria gås igenom.
OBS till varningssignalerna vilka kan vara svimning eller svimningskänsla, bröstsmärtor, andnöd, försämrad kondition, ökande besvär vid ansträngning.
EKG samt sedvanlig hjärtundersökning.
Vid tätt eller regelbundet återkommande extraslag kontrolleras blodvärde (Hb), ämnesomsättningsprovet TSH samt eventuellt kroppens saltbalans (elektrolyter)
Vid misstanke på hjärtsjukdom görs ett arbetsprov och eventuellt ett ultraljud av hjärtat (UCG). Eventuellt görs också ett bandspelar-EKG.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: