Ange ditt sökord

Annons:

Inre meniskskada (Medial meniskskada)

Annons:

Definition

Skada på den inre halvmånformade broskskivan i knäleden (menisken).

Orsak(-er)

Våld, belastad vridning av knät, huksittande eller sjukliga förändringar utan känt våld.. Det sistnämnda från 35 års ålder och som del av allmän förslitning (artros) i knät.
Inom idrotten vanlig skada, framför allt vid vridning av knät eller vid huksittande t.ex. vid landning efter hopp. Det är vanligare med skador på den inre menisken jämfört med den yttre p.g.a. mindre rörlighet av inre menisken.
Kan vara kombinerat med skador på t ex inre knäledbandet.

Symtom

Diskret knäledsvullnad, ömhet över inre ledspringan. “Låsningar” av knät av och till är nästan liktydigt med diagnos.
Huggsmärtor, knastrande känsla (krepitationer).
Sträckdefekt i knäleden inger misstanke om sk inslagen menisk eller del av menisk.

Status

Ömhet över inre ledspringan och ibland “svullnad” precis över menisken. Smärta provoceras vid meniskprovokationstester som t.ex. McMurray’s test där knät hålls böjt maximalt med skenbenet inåtroterat. Därefter rätas knät ut. Vid positivt test fås distinkt knäppande smärta över inre ledspringan.

Alternativa överväganden

Broskskada efter våld (ej artros).
Skada på det inre stödjande ledbandet vid knät ger ömhet över ledbandets fästen, oftast det övre och inte direkt över ledspringan.
Urledvridning av knäskålen.

Utredning

Röntgen är vanligtvis normalt.
Magnetröntgen (MR) bör ersätta diagnostisk artroskopi och kan hjälpa till för diagnos och ställningstagande till operation.
Datortomografi är mindre bra – kräver kontrast.
Artroscopi.

Behandling

I praktiken behandlas de flesta misstänkta lindriga meniskskadorna (utan samtidig ledbandskada), konservativt med kyla och tryckbandage i akutskedet. Därefter rehabilitering via sjukgymnast/fysioterapeut under i alla fall 6 mån med regelbunden träning.
Antiinflammatorisk behandling t ex NSAID i tablettform används ofta.
Om ingen förbättring av denna regim bör patienten få komma till ortoped för ev. artroskopisk diagnostik och behandling. Idag görs hos yngre personer försök med att reparera menisken.
Akuta (idrotts)skador hos yngre personer opereras med framgång; t ex vid sk inslagen menisk. Denna operation bör ske kort tid efter skadan.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: