Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Influensa

ICD-10: J11

 

Orsak:

Influensavirus. Droppsmitta eller direktkontakt.

 

Symtom:

Inkubationstid 1-3 dagar. Akut insjuknande med hög feber och uttalad sjukdomskänsla, frysningar, muskelvärk, huvudvärk. Ofta torr hosta efter något dygn. Feber + hosta har högst predektivt värde. Duration 3-5 dagar eller längre. I övrigt friska individer visar en självbegränsad sjukdom. Barn < 2 år kan visa slöhet, ovilja att äta, irritabilitet. Barn 2-12 år kan visa feber, magsymtom och halsont. Ofta mindre allmänpåverkan än hos vuxna. Åldringar kan ha okaraktäristisk sjukdomsbild med sjukdomskänsla och ibland desorientering. Ej ovanligt med sekundär bakteriell pålagring t.ex. pneumoni/bronkit.

 

Differentialdiagnoser:

Förkylning/ÖLI. Akut bronkit. Pneumoni (hosta, krepiterande rassel). Meningit (nackstelhet, kräkning, frånvaro av hosta och luftvägsbesvär). Allvarlig grupp A-streptokockinfektion (frånvaro av hosta och luftvägssymtom). Ehrlichios (”sommarfeber”; feber, huvudvärk, muskelvärk. Se avsnittet Ehrlichios i kapitlet Neurologiska sjukdomar). Sorkfeber. Övriga infektioner som ger ”sommarfeber” med ledvärk mm- se avsnittet Sommarfeber. Denguefeber (influensaliknande bild efter utlandsvistelse i ffa Asien, Mellan- och Sydamerika, Afrikas centrala del).

 

Utredning:

Klinisk bild! Immunfluorescens (IF-test) alt. PCR på nasofarynxsekret. Svar kan fås från viruslab samma dag som provet anländer. Odling ger definitivt svar inom 14 dagar – preliminärsvar snabbare. Enkel snabbdiagnostik är under utveckling. Stegrat CRP (högst dag 3-4, normalt/nästan normalt dag 10). Ofta leukopeni.

 

Behandling

Symtomatisk: Vila, rikligt med dryck, febernedsättande (paracetamol). Vid komplikation med bakteriell infektion som pneumoni, otit och slängande feber ges PcV.

Vid typisk klinik, lokal pågående verifierad influensaepidemi och efter uteslutande av annan allvarlig infektion kan antiviral terapi med Tamifru eller Relenza övervägas som då sätts in inom 48 -men helst inom 12- timmar efter sjukdomsdebut. Tamiflu sannolikt effektivast, kombinationsbehandling har sämre effekt. Preparaten har begränsad effekt – minskar sjukdomsdurationen med i genomsnitt en dag. Övervägas ffa till medicinska riskgrupper (se nedan) och till de med svår influensa med allvarliga och sjukhuskrävande symtom redan inom 48 timmar. Även när effekt av influensavaccinering ej hunnit uppnås (14 dagar efter vaccination). Se FASS för barn o ungdomar! Ges såväl till vaccinerade som ovaccinerade.

Bättre effekt ju tidigare det sätts in- preparaten kan sättas in även efter 2 dygn till patienter med allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvistelse eller till gravt immunsupprimerad patient.

Förebyggande: Influensavaccination rekommenderas ff.a. till personer över 65 år samt till

medicinska riskgrupper:

Patienter med hjärt-lungsjukdomar- ff.a. hjärtsvikt resp. nedsatt lungfunktion inkl astma. Även de med andra kroniska sjukdomar som instabil diabetes mellitus, gravt nedsatt immunförsvar, kronisk lever- eller njursvikt, extrem fetma (BMI > 40), neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, neuromuskulära funktionshinder hos barn, gravida kvinnor inkl 2 veckor post- partum. Förebyggande behandling övervägs vid influensautbrott på t.ex. sjukhus/sjukhem.

Det tar 2 veckor att utveckla skydd efter vaccination. God skyddseffekt beträffande riskgrupper. Ny vaccination krävs inför varje influensasäsong. Finns även vaccin som ges förebyggande mot fågelinfluensa.

Profylax med oseltamivir eller zanamivir kompletterar men ersätter ej vaccination. På sjukhus/äldreboende till alla (såväl vaccinerade som ovaccinerade) upp till 14 dagar efter det första fallet av verifierad influensa eller till 7 dagar efter sista konfirmerade fallet. Har god profylaxeffekt, 70-90 %. Minskar sjukhusinläggningar och dödsfall! Kan även övervägas i familjer med riskindivid liksom till postexpositionsprofylax till riskindivid där vaccinationsskydd ej hunnit utvecklas (2 veckor). Övervägs även till patient på sjukhus som sannolikt blivit utsatt för influensasmitta liksom till ovaccinerad sjukhuspersonal som erbjuds vaccination + oseltamir alt zanamivir.

 

Fördjupning: Läkemedelsverkets hemsida (workshops):

www.lakemedelsverket.se

 

Aktuella Mediciner:

Oseltamivir: K/Oral susp Tamiflu

PcV: T Kåvepenin.

Zanamivir: Inhalpulv Relenza

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: