Ange ditt sökord

Annons:

Inflammation i tinningblodkärlen (Temporalisarterit)

Annons:

Definition

Den egna kroppens immunförsvar reagerar mot celler som finns i blodkärlen (autoimmun reaktion). Inflammation i de artärer som utgår från aortabågen, ffa i tinningblodkärlen.

Orsak(-er)

Okänd.

Symtom

Ofta relativt snabbt debuterande med trötthet, feber, nattliga svettningar, sjukdomskänsla, viktnedgång och influensaliknande bild.
Till skillnad från Inflammatorisk muskelreumatism (Polymyalgia reumatika) tillkommer här också huvudvärk i form av lokaliserad ytlig tinningshuvudvärk med ömhet i hårbotten (vanligaste symtomet), tilltagande smärtor vid tuggning, ibland ihållande smärta i tunga med tal-svalgsvårigheter som följd.
Ibland synpåverkan med synbortfall och dubbelseende.
Inflammation i blodkärlet a. vertebralis kan ge kortvarig cirkulationsstörning i hjärnan (TIA), slaganfall (stroke), yrsel.
Inflammation i andra från aortabågen utgående blodkärl kan ge försämrat blodflöde till armar m.fl. symtom.
Temporalisarterit kan uppträda ensamt eller tillsammans med sjukdomen Polymyalgia reumatica.

Status

Ömhet över tinningartären. Patienten kan även vara öm över tuggmuskulaturen samt över hjässan.

Alternativa överväganden

Polymyalgia rheumatica som dock inte har så uttalad huvudvärk och ej ögonsymtom. Spänningshuvudvärk. Smärtor i nackmuskulaturen (nackmyalgi). Smärtor i nacken (cervicalgi). Artros i käkleder. Ledgångsreumatism (RA). Inflammatorisk bindvävssjukdom som ffa drabbar den tvärstrimmiga muskulaturen (polymyosit). SLE. Fibromyalgi. Låg ämnesomsättning (Hypothyreos). Mb Parkinson. Elakartade sjukdomar. Rubbningar i kroppens saltbalans (elektrolytrubbningar). Infektion. Diabetes. Depression

Utredning

Som vid polymyalgia rheumatica: sänka (SR), blodvärde (Hb), snabbsänka (CRP), S-elfores men också vävnadsprovtagning från det ömmande blodkärlet.
Lungröntgen bör utföras med tanke på tuberkulosrisk.

Behandling

Snabbt insatt behandling med kortisontabletter för att förhindra att ögat drabbas.
Är synen påverkad: Överväg akut remiss till sjukhus för bedömning och kortisoninjektion alternativt snabb insättning av prednisolon 60 mg per dag tills symtomfrihet. Behandlingen påbörjas före vävnadsprovet. Detta bör tas samma dag eller dagen efter. Även synen på det andra ögat kan drabbas!
Är synen ej påverkad: Prednisolon 30-40 mg per dag, sedan successivt nedtrappning. Minska med 5 mg var tredje vecka tills dosen är 20 mg per dag. Efter detta minska med 2,5 mg var tredje vecka tills 10 mg dagligen. Därefter minskning med 1 mg per månad allt efter patientens besvär och sänkan (SR).
Följ klinik, blodsocker och sänka (SR). Vid återfall öka dosen igen till tidigare effektiv dos och prova att minska dosen igen efter tre månader.
Kortisonet botar ej själva åkomman utan håller nere inflammationen under spontanläkningsförloppet som i regel tar 2-3 år. Betydligt längre tider förekommer.
Tänk på att man samtidigt kan behöva ge benskörhetsförebyggande behandling och att patientens blodsockervärden följs vid kortisonbehandlingen.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: