Ange ditt sökord

Annons:

Inbillningssjuka (Hypokondri)

Annons:

Definition

Feltolkning av kroppsliga symtom med rädsla för att ha drabbats av en allvarlig sjukdom. Övertygelsen består trots gjorda utredningar och lugnande besked.

Orsak(-er)

Primär orsak: Oförmåga att stå ut med den osäkerhet som livet innebär. Sökande efter trygghet och “garantier” om hälsa. Ibland påfallande stort behov av omsorg och uppmärksamhet.
Sekundär orsak: Besvären är delkomponenter i annan sjukdom t ex Depression och/eller Ångestsjukdom.
Ibland kan sjukdomar hos anhöriga orsaka symtomen.

Symtom

En ständig tendens att tolka och övertolka normala kroppsliga symtom med oro och katastroftänkande inför befarad allvarlig bakomliggande sjukdom. Som en följd av detta kan en depression utvecklas.
Upprepade registreringar av kroppsliga symtom. Oro för tänkta sjukdomar. Täta läkarbesök med krav på utredningar.

Diagnos

För diagnos krävs att besvären skall ha funnits i minst 6 månader och inte vara orsakade av annan sjukdom som t ex depression, Ångestsjukdom eller andra psykiska sjukdomar.

Alternativa överväganden

Depression. Generaliserad ångestsjukdom. Panikångest. Somatiseringssyndrom. Tvångstankar. Psykos.

Behandling

God prognos med hjälp av kognitiv terapi! Patientens “automatiska tankar” om allvarlig sjukdom som tolkning av kroppsliga symtom, ifrågasätts och ändras av patienten tillsammans med en terapeut.
Önskemålen om fullständig trygghet i livet och garantier om hälsa ifrågasätts och korrigeras. Patienten får insikt i att livet innebär att tåla osäkerhet.

Kroppsutredningen skall drivas av läkaren på i förväg skissad plan. Därefter sker avslut och sammanfattning.
Låt ej patienten styra utredningen, detta minskar inte oron på sikt.
Vid kvarstående symtom arrangeras bokade men glesa återbesök, aldrig “Åter vid behov”.
Medicinbehandling har normalt dålig effekt i dessa sammanhang pga känslighet för biverkningar. Dock ges antidepressiva läkemedel vid depression eller påtaglig ångest.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: