Ange ditt sökord

Annons:

Huvudvärk (Cephalalgia)

Annons:

Definition

Flertalet av nedanstående former av huvudvärk finns utförligare beskrivna i respektive avsnitt i detta kapitel.
Huvudvärk indelas i flera olika typer enligt det Internationella Huvudvärkssällskapet 2003 (IHS):
Primära former (d v s huvudvärk som ej beror på annan, bakomliggande sjukdom):

 • Hortons huvudvärk (kronisk, halvsidiga attacker, attacker av huvudvärk koncentrerade till området kring ena ögat).
 • Migrän.
 • Spänningshuvudvärk.
 • Nydebuterad Daglig, ihållande Huvudvärk. Se nedan.
 • Annan huvudvärk utan tecken på skada i hjärnan men som utlösts av yttre tryck mot skalpen (t.ex. hjälm), köld, hosta, fysisk och eller sexuell aktivitet.

Sekundära former (d v s huvudvärk som är en följd av annan sjukdom) och som ses i samband med:

 • Skall- och/eller nackskada (t ex hjärnskakning , sk Posttraumatisk HV och Whiplashskada.
 • Blodkärlssjukdom (t ex vid inflammation i tinningarnas pulsådror) och vid olika former av hjärnblödning, högt blodtryck.
 • Hjärntumör.
 • Intag eller upphörande med kemiska substanser som läkemedel, narkotika eller alkohol. OBS! Koffeinabstinens!
 • Allmänt symtom vid t ex infektionssjukdomar som hjärnhinneinflammation, hjärninflammation, influensa.
 • Störd ämnesomsättning vid t ex syrebrist, högt blodtryck, hormonrubbningar, fasta, hjärtsjukdomar eller lågt blodsocker.
 • Besvär från andra delar i ansiktet som t ex bihålor, tänder, ögon, öron, skalle, nacke.
 • Huvudvärk associerad till psykiatrisk åkomma, som t ex somatiseringssyndrom eller psykotisk sjukdom.

Tertiära former

 • Nervsmärtor (neuralgier) t.ex. i ansiktsnerven (trigeminusneuralgi), bältros (herpes zoster).
 • Huvudvärksformer som inte kan klassificeras i annan grupp.

Utredning

Eftersträva att patienten för huvudvärksdagbok.
Vid utredning av patientens besvär fråga om:

 • Debut, kommer huvudvärken smygande eller är den snabbt insättande?
 • När på dygnet uppträder/startar huvudvärken?
 • Varaktighet: hur länge har patienten haft besvären, den enskilda huvudvärksattackens varaktighet, hur många dagar per månad kommer huvudvärken eller är det en kronisk ihållande huvudvärk?
 • Utlösande faktorer t.ex. stress, sömnbrist, mens, rödvin m.m?
 • Karakteristika, t ex ger huvudvärken allmänt obehag? Är den tryckande, bultande eller blixtrande?

 • Andra samtidiga symtom som nackvärk, illamående, kräkningar?
 • Annan samtidig sjukdom och medicinering?
 • Vad patienten själv tror att huvudvärken kan orsakas av.

De flesta fall av huvudvärk är av godartad karaktär.

Extra observans vid:

 • Akut debuterande av för patienten okänd, intensiv huvudvärk (subaraknoidalblödning?).
 • Feber, allmänpåverkan, eventuellt med oro i kroppen, och med påverkat medvetande. Dessutom nackstelhet som dock i regel inte inträder förrän först 3-12 timmar efter insjuknandet, illamående, kräkningar och yrsel (hjärnhinneinflammation?).
 • Neurologiska bortfall och/eller personlighetsförändringar (hjärnblödning, hjärntumör?).
 • Huvudvärk med morgonkräkningar (förhöjt tryck innanför skallbenet? Tumör?).
 • Huvudvärk som ökar vid ansträngning, nysning, hosta eller krystning (förhöjt tryck innanför skallbenet?).
 • Huvudvärk som debuterar i samband med epilepsianfall eller svimning (hjärnblödning? Tumör?).
 • Nytillkommen huvudvärk hos äldre (hjärnblödning, cancersjukdom, inflammation i tinningsartär?).
 • Huvudvärk med svettning, hjärtklappning och attackvis eller bestående högt blodtryck (binjuremärgstumör-feokromocytom?).
Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: