Ange ditt sökord

Annons:

Högt blodtryck och idrott (Hypertoni )

Annons:

Definition

Vid högt blodtryck är blodtrycket mätt i vila över 140/90 mmHg vid upprepade mätningar.
Grad 1 milt högt blodtryck: 140-159/90-99 mmHg.
Grad 2 måttligt högt blodtryck: 160-179/100-109 mmHg.
Grad 3 kraftigt högt blodtryck: över 180/över 110 mmHg.
Blodtryck av grad 1-2 dvs ett tryck under 180/110 mmHg tillåter idrottande om blodtrycket är välkontrollerat och idrottaren inte visar några tecken på hjärt- eller njursjukdom.
Blodtryck av grad 3 behandlas först med blodtryckssänkande mediciner till grad 2-nivå. Därefter bedömning och agerande som vid grad 2-blodtryck (se ovan).

Åtgärd(-er)

  • Konditionsträning (Aerob träning) ökar blodtrycket under själva aktiviteten via en ökning av hjärtfrekvensen och ökning av hjärtats slagvolym, dvs den mängd blod som vid varje hjärtslag pumpas ut i kroppens blodkärl. Den sk perifera resistensen är oförändrad vid aerob träning. Efter fysisk aktivitet sjunker sedan blodtrycket till en nivå lägre än den ursprungliga. Detta sker i upp till 12 timmar eller mer. På längre sikt kan man via regelbunden aerob aktivitet nå blodtryckssänkningar på 7/5 mmHg. Det är ffa den mindre intensiva aktiviteten (40-70 % av vad kroppen maximalt orkar med) som sänker blodtrycket.
  • Styrketräning (Resistensträning) ökar också blodtrycket under själva aktiviteten. På längre sikt kan även lättare styrketräning, som t.ex. cirkelträning med lätta vikter, många repetitioner, sänka blodtrycket.

Behandling

Förstahandsbehandling är livsstilsförändringar: viktreduktion, minskat saltintag, ökad (rätt) fysisk aktivitet och minskad stress.
Om detta är otillräckligt läggs läkemedelsbehandling till.
Lämpliga mediciner hos aktiva idrottare är blodkärlsvidgande medicin som ACE-hämmare, AII-anatagonister eller kalciumblockerare.
Betablockerare kan minska den fysiska prestationsförmågan, genom att minska den maximala pulsen och detta får effekt ffa hos vältränade.
Vattendrivande (diuretika) har visat sig kunna minska den fysiska prestationsförmågan genom att minska den cirkulerande blodplasmavolymen i blodkärlen.
Överväg också att be patienten sluta med läkemedel som eventuellt kan öka blodtrycket, som t ex NSAID-preparat och p-piller.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: