Ange ditt sökord

Annons:

Högt antal blodplättar (Trombocytos)

Annons:

Definition

Koncentration av blodplättar i blodet (TrombocytPlasmaKoncentration, TPK) över 600 x 109/L.
Vid sk Essentiell trombocytos är TPK över 450 x 109/L och utan tecken till sekundär trombocytos.

Orsak(-er)

Oftast en följd av infektion, inflammation, blödning, våld eller operation eller fysisk ansträngning.
Man ser också högt antal blodplättar som en reaktion efter det låga antalet trombocyter som man ser vid alkoholmissbruk.
Andra orsaker kan vara elakartad sjukdom eller bortoperation av mjälte.
Ibland kan orsaken ej fastställas och detta tillstånd brukar kallas primär essentiell trombocytos.

Symtom

De flesta patienter saknar symtom. Ibland förekommer dock huvudvärk, stickningar och värk i tår, fingrar och ansikte. Även yrsel.Ökad trombosrisk.
Essentiell trombocytos innebär ökad risk för blodproppar såväl i artärer som vener.

Utredning

Blodvärde (Hb), sänka (SR), snabbsänka (CRP), vita blodkroppar (LPK), fördelningen på olika typer av olika vita blodkroppar (Diff), trombocyter (TRC), EVF samt serumjärn (S-Fe) och S-Ferritin.
Blödningstiden kontrolleras.
Dessutom görs en benmärgsundersökning.

Behandling

Akutremiss till medicinklinik vid blodplättar (TPK) över 1500 x 109/L pga ökad blödningsrisk.
Vid TPK över 1000 x 109/L finns ökad blodproppsrisk varför kontakt med hematolog rekommenderas. Likaså hematologkontakt vid förhöjt TPK + Hb över 150 + EVF över 48.
I övrigt måste behandlingen inriktas mot grundsjukdomen.
Patienter som inte har några symtom men med TPK 1000-1500 x 109/L och normal blödningstid, kan behandlas med ASA 75 mg x 1 i avvaktan på vidare utredning på hematologklinik.
På blodklinik tar man ställning till om patienten skall behandlas med till ASA liksom till benmärgshämmande behandling. Målet är att TPK skall vara under 400 x 109/L.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: