Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning

ICD-10: R70.0

Se även avsnittet Feber i kapitlet Andningsvägarnas sjukdomar!

 

Definition: 

Ospecifik inflammationsparameter som utgör ett mått på sedimentationshastigheten uppmätt efter 1 timma.

Följande normalvärden brukar anges:

Barn: 0 – 2 år: 0 – 6 mm

Barn: 2 – 16 år: 0 – 10 mm

Kvinnor under 50 år: 0 – 15 mm

Kvinnor över 50 år: 0 – 35 mm

Män under 50 år: 0 – 15 mm

Män över 50 år: 0 – 25 mm

Sänkor upp till c:a 70mm behöver ej betyda sjukdom. Sänka över 70mm kräver utredning.

 

Orsak: 

Ökad agglutination av erytrocyter. Detta kan som ses som ett normaltillstånd i samband med graviditet och vid P-pilleranvändning. Dessutom stiger sänkan med ökad ålder, vid anemi och vid kraftig övervikt.

Vid följande tillstånd ses också en förhöjd sänka:

 

Anemi. Uttalad anemi kan i sig ge tresiffrig sänka. Kontrollera via S-elfores huruvida inflammation förekommer.

 

InfektionPyelonefrit. Pneumoni. Diverticulit. Tandinfektion. Erysipelas. Sårinfektion. Endocardit. Sepsis. Septisk artrit. Abscess (appendicit m fl.). Salpingit. Epididymit. Fistel. TBC. Osteomyelit.

 

Inflammation: Thyreoidit. Temporalisarterit (SR > 50, ålder > 50 år) m fl. arteriter. Polyarteritis nodosa. Reumatisk artrit. Reumatisk klaffsjukdom. Mb Bechterew. Mb Crohn/Ulcerös colit. Polymyalgia reumatica. Myosit. Sarcoidos. Reaktiv artrit efter infektion med salmonella, yersinia, shigella, campylobacter m fl. Även reaktivt i samband med psoriasis, sarcoidos m fl. sjukdomar. Djup ventrombos. Hepatit. Kronisk njursjukdom.

 

Malignitet: Njurcancer (ofta tresiffrig sänka). Myelom. Lung-, lever-, pancreas- och coloncancer. Hodgkins sjukdom och andra maligna lymfom. Leukemi.

Observera att maligna sjukdomar mycket väl kan uppvisa normal SR!

 

Sänka över 100 mm ses i samband med Osteomyelit, Njurcancer, Endocardit, Temporalisarterit, Polymyalgia rheumatica, Multipelt myelom, annan infektion av uttalat slag.

 

Differentialdiagnos: 

Slöjsänka pekar mot reticulocytos alt. anisocytos.

Snabbsänka CRP (C-reaktivt protein). Vid akuta infektioner stiger CRP fortare än SR.

Vid behandling av en infektion sjunker CRP snabbt, medan en förhöjd SR kan kvarstå under veckor till månader.

Mikrosänka: Kapillärt tagen sänka. Tas ff.a på småbarn. Normalvärde för barn under 1 år: 1 – 6 mm, för barn 1 – 2 år: 1 – 9 mm.

 

Utredning: 

Det finns inte någon självklar utredningsväg vid förhöjd sänka utan anamnes, status och andra testresultat får styra utredningen. Glöm inte att kontrollera om sänkan efter 4 – 5 veckor.

Elfores ingår givet i en SR- utredning.

Det finns inte några vetenskapliga bevis som motiverar att ta detta prov i samband med screening av asymtomatiska individer.

 

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: