Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning

ICD-10: R70.0

Se även avsnittet Feber i kapitlet Andningsvägarnas sjukdomar!

 

Definition: 

Ospecifik inflammationsparameter som utgör ett mått på sedimentationshastigheten uppmätt efter 1 timma.

Följande normalvärden brukar anges:

Barn: 0 – 2 år: 0 – 6 mm

Barn: 2 – 16 år: 0 – 10 mm

Kvinnor under 50 år: 0 – 15 mm

Kvinnor över 50 år: 0 – 35 mm

Män under 50 år: 0 – 15 mm

Män över 50 år: 0 – 25 mm

Sänkor upp till c:a 70mm behöver ej betyda sjukdom. Sänka över 70mm kräver utredning.

 

Orsak: 

Ökad agglutination av erytrocyter. Detta kan som ses som ett normaltillstånd i samband med graviditet och vid P-pilleranvändning. Dessutom stiger sänkan med ökad ålder, vid anemi och vid kraftig övervikt.

Vid följande tillstånd ses också en förhöjd sänka:

 

Anemi. Uttalad anemi kan i sig ge tresiffrig sänka. Kontrollera via S-elfores huruvida inflammation förekommer.

 

InfektionPyelonefrit. Pneumoni. Diverticulit. Tandinfektion. Erysipelas. Sårinfektion. Endocardit. Sepsis. Septisk artrit. Abscess (appendicit m fl.). Salpingit. Epididymit. Fistel. TBC. Osteomyelit.

 

Inflammation: Thyreoidit. Temporalisarterit (SR > 50, ålder > 50 år) m fl. arteriter. Polyarteritis nodosa. Reumatisk artrit. Reumatisk klaffsjukdom. Mb Bechterew. Mb Crohn/Ulcerös colit. Polymyalgia reumatica. Myosit. Sarcoidos. Reaktiv artrit efter infektion med salmonella, yersinia, shigella, campylobacter m fl. Även reaktivt i samband med psoriasis, sarcoidos m fl. sjukdomar. Djup ventrombos. Hepatit. Kronisk njursjukdom.

 

Malignitet: Njurcancer (ofta tresiffrig sänka). Myelom. Lung-, lever-, pancreas- och coloncancer. Hodgkins sjukdom och andra maligna lymfom. Leukemi.

Observera att maligna sjukdomar mycket väl kan uppvisa normal SR!

 

Sänka över 100 mm ses i samband med Osteomyelit, Njurcancer, Endocardit, Temporalisarterit, Polymyalgia rheumatica, Multipelt myelom, annan infektion av uttalat slag.

 

Differentialdiagnos: 

Slöjsänka pekar mot reticulocytos alt. anisocytos.

Snabbsänka CRP (C-reaktivt protein). Vid akuta infektioner stiger CRP fortare än SR.

Vid behandling av en infektion sjunker CRP snabbt, medan en förhöjd SR kan kvarstå under veckor till månader.

Mikrosänka: Kapillärt tagen sänka. Tas ff.a på småbarn. Normalvärde för barn under 1 år: 1 – 6 mm, för barn 1 – 2 år: 1 – 9 mm.

 

Utredning: 

Det finns inte någon självklar utredningsväg vid förhöjd sänka utan anamnes, status och andra testresultat får styra utredningen. Glöm inte att kontrollera om sänkan efter 4 – 5 veckor.

Elfores ingår givet i en SR- utredning.

Det finns inte några vetenskapliga bevis som motiverar att ta detta prov i samband med screening av asymtomatiska individer.

 

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: