Ange ditt sökord

Annons:

Hjärtklappningsattacker (Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi / PSVT)

Annons:

Definition

Anfallsvis uppträdande hjärtklappning med ursprung i eller ovanför den sk AV-noden i botten på höger förmak. Förekommer hos 0,5-1 % av befolkningen.
Hjärtkammarfrekvens över 100 slag/min, ofta 50-220 slag/min.
Anfallet kan pågå från några minuter till flera timmar.
Vid EKG-registrering kan man se olika förändringar bl a sk preexcitation med dolt och overt WPW samt AVNRT (AV-nodal reentry-takykardi). Dessutom är QRS- komplex mindre än 120 ms.

Diagnos

Patientens egen sjukdomsberättelse. Vid EKG-registrering med patienten vilande, kan man se sk deltavåg vid overt WPW.

Alternativa överväganden

Hjärtklappning av annan orsak t ex oro, smärta, feber, förhöjd ämnesomsättning, påverkan av olika gifter, hjärt-lungsjukdom. Hjärtklappning förekommer även vid sk 2:1 – blockerat förmaksfladder.

Utredning

EKG och matstrups-EKG skall om möjligt registreras under attack.
NIE = non-invasiv elektrofysiologisk utredning: Kan i de flesta fall trigga igång hjärtklappningen.

Behandling

Valsalva-manöver kan ibland bryta arytmin. Be patienten ligga på rygg med benen högt mot en vägg. Håll andan så längre det går.
Man kan även pröva massage av sinusknutan som sitter i halspulsådern. Lyssna dock först efter eventuella förträngningar i kärlet.
Akutremiss till sjukhus vid ihållande hjärtklappningsattack.
Då inget sjukhus finns inom rimligt avstånd kan man ge: syrgas, inj adenosin 5 mg/ml 1 mlx1-3 dock ej vid akut en hjärtinfarkt och ej vid astma. Dessutom kopplar man patienten till en kontinuerlig EKG- övervakning. Man mäter blodtrycket regelbundet och eventuellt injicerar man metoprolol 1 mg/ml. (Inj av 5 mg i v på 3 min. Denna dos kan upprepas upp till 3 ggr

Vid en välgrundad misstanke att patienten har hjärtklappningsattacker skickas remiss till hjärtspecialist för ställningstagande till sk radiofrekvensablation som är förstahandsbehandling. Skicka med vilo-EKG och eventuellt EKG registrerat under attack.

Det finns ett samband mellan overt WPW och plötslig död eftersom det finns risk för att rytmrubbningen övergår i ett sk kammarflimmer. På EKG ses då oregelbunden breddökad kammarrytm med ständigt varierande QRS-bredd. Tillståndet kräver ambulanstransport till sjukhus för el-konvertering.
Verapamil och digoxin får ej användas vid overt WPW men kan användas vid övriga hjärtklappningsattacker.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: