Ange ditt sökord

Annons:

Halsfluss (Tonsillitis acuta / Faryngotonsillit)

Annons:

Definition

Infektion i halsmandlarna eller i övre delen av svalget.

Orsak(-er)

Oftast orsakad av virus av typen Adenovirus eller Epstein-Barr virus. Kan också orsakas av bakterier oftast tillhörande streptokockgrupp A, men även grupp C och grupp G. Obehandlad streptokocksjukdom kan orsaka njurinflammation och reumatisk feber.

Symtom

Akut insjuknande med kraftiga svalgsmärtor högt upp i halsen pekar på Strept grupp A.
Hosta, snuva, heshet talar för virusinfektion. Dessa besvär brukar varar under c:a en vecka.
Barn under 4 år har ofta feber, halsont och svinkoppor med såriga näsöppningar. Ibland rodnad över panna och kinder, blekhet runt munnen och smultrontunga. Hos barn även hosta, heshet samt snuva. Grötigt tal. Förekomst av nagelbandsinfektioner stärker diagnosen.

Status

Röda, oftast förstorade halsmandlar med vita proppar eller beläggningar. Det kan vara svårt att med ögat se om orsaken är virus eller bakterier. Feber över 38,5 grader, ömmande lymfkörtlar vid käkvinklarna, beläggning på tunga eller halsmandlar och frånvaro av hosta stärker misstanken om streptokockinfektion.
Dålig andedräkt, smultrontunga, röd och svullen gomspene, blekhet runt munnen samt sår vid munvinkeln stärker denna misstanke ytterligare.

Alternativa överväganden

Hos vuxna: lymfkörtelcancer, halsmandelcancer, Angina vincenti (ovanlig, ofta ensidig halsmandelinfektion), difteri.
Hos barn/ungdomar: körtelfeber (Mononucleos)

Utredning

Patienter som har halsont, hosta, snuva eller heshet bör ej utsättas för provtagning, eftersom orsaken då sannolikt är virus och snabbtest riskerar ge falskt positivt svar.
Snabbtest (Strep-A) ger otillfredsställande svar särskilt tidigt i förloppet. Påvisar heller inte Strept C och G.
Snabbsänka (CRP) hjälper INTE till vid diagnostiken.
Monospot/ALAT överväges på misstanken om körtelfeber om patienten haft besvär i mer än 5 dagar. Monospot blir positivt först efter 5-7 dagars sjukdom.

Behandling

Vid misstanke om streptocockinfektion: kontrollera med snabbtest eller bakterieodling innan antibiotikabehandlingen startas.
Vid konstaterad bakteriell orsak  behandlas ofta med vanligt penicillin i 10 dagar. Särskilt om patienten har feber och halsont, antibiotika verkar ffa på dessa symtom. Beträffande övriga symtom sker spontanläkning vilket tar något dygn längre tid än behandling med antibiotika. Behandling med penicillin är alltså i första hand för att snabbt lindra symtomen- samt för att förhindra smittspridninf (dagis etc).
Om patienten är allergisk mot penicillin ges klindamycin eller erytromycin. Oral lösning är ofta bra pga lokal verkan.
Återinsjuknar patienten inom 1 månad, behandlas med klindamycin eller cefadroxil.
Återinsjuknande senare än 1 månad betraktas som en “vanlig” halsflussinfektion.
Har patienten 3–4 halsflussepisoder per år kan man ta ställning till eventuellt kirurgiskt borttagande av halsmandlarna.
Har patienten sväljningssvårigheter kan gurgelvatten prövas.
Är orsaken till halsflussen virus, finns ingen specifik behandling. Sväljsmärtan kan dock behandlas enligt ovan. Eventuellt kan ett antiinflammatoriskt medel, t ex diklofenak, prövas och ges som stolpiller. Även gurgelvatten med lidokain kan ibland behöva användas.
Vid streptokockinfektion i förskolan
Drabbas enstaka barn skall de ha behandling enligt ovan och stanna hemma minst 2 dygn efter behandlingsstart.
Vid en anhopning av barn, d v s att 30 % eller fler i barngruppen har misstänkt eller konstaterad streptokockinfektion, skall åkomman säkerställas med svalgodlingar utförda på ett mindre antal barn. Alla barn med symtom skall därefter behandlas med antibiotika.
Det är viktigt att ha god hygien. Händerna skall tvättas efter att ett barn snutits, flytande tvål och engångshanddukar skall användas. Ta bort leksaker som barn lätt stoppar i munnen. Nappar skall hållas väl åtskilda och rena. All tandborstning skall skötas hemmavid. Utomhusvistelse är extra viktigt även om det är vinter, barn ifrån olika familjer bör dock inte blandas under sjukd. Dock skall man undvika att låta barn från olika grupper blandas, under denna period.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: