Ange ditt sökord

Annons:

Gynekologisk hälsokontroll

Annons:

Definition

Sedan många år pågår en allmän undersökning med cellprover från slidan i landstingens regi i Sverige. Kvinnor i åldersgruppen från ca 20 år till ca 60 år har störst risk att utveckla förstadium till cancer. De kallas regelbundet, i allmänhet vart 3:e år, till denna hälsokontroll. Vid kontrollen tar man prov från inre delen av slidan och från livmodern och studerar eventuella cellförändringar i mikroskop. Dessa förebyggande hälsokontroller har minskat insjuknandefrekvensen i livmodercancer med 50 %.

Utredning

Cellprovet ger information om hurvida någon del av cellerna i livmodern eller i vagina är avvikande. Vid kvarstående och avvikande cellprov krävs sk histopatologisk bedömning. Detta sker genom specialbedömning av en utstansad bit som tagits från en misstänkt del av vävnaden. Även detta prov undersöks i mikroskop.
Extra cellprover utöver det fastlagda programmet, bör undvikas.
Dock kan extra cellprov tas om kvinnan:

  • Tidigare haft misstanke på cellförändring men inte fått någon behandling
  • Har eller tidigare har haft kondylom
  • Besväras av mellanblödningar eller kontaktblödningar
  • Har haft upprepade livmodertappinflammationer
  • Tidigare haft cellförändringar eller kondylom på livmodertappen
  • Tidigare aldrig tagit något cellprov eller om det gått mer än 3 år sedan sist

Extra cellprov kan också tas om livmodertappen är svårbedömd, ser inflammerad ut, är täckt av kondylom eller är lättblödande.
Rent tekniskt tas 3 prov:

  • Längst bak i slidan
  • Från slemhinneytan på livmodertappen
  • Från slemhinnan i livmoderhalsen

Materialet tas, utan föregående avtorkning av slemhinnan, och stryks ut på ett objektsglas.
Cellmaterial tas först från bakre delen av slidan. Detta material stryks ut vid änden på ett objektsglas med längsgående rörelse. Därefter tas ett prov från övergångszonen på livmodertappen (ektocervix). Detta prov stryks ut med tvärgående rörelse mitt på objektsglaset. Därefter tar man med en provtagningsborste ett prov från livmoderhalsen genom att rotera borsten. Detta material stryks ut med en cirkulär rörelse på glaset närmast namnet. Därefter fixeras proven med en spray.
Vid graviditet använd hellre öronpinne i stället för provtagningsborste eftersom risken för liten blödning då blir mindre.
Bedömning görs av proven på objektsglaset i mikroskop. Vid minsta misstanke om onormalt svar bör vidare utredning ske hos gynekolog.

Behandling

Vaccination med HPV-vaccin i tidiga tonåren ger skydd mot underlivscancer och condyloma acuminata. Den bästa effekten fås om vaccinationen ges innan sexuell debut.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: