Ange ditt sökord

Annons:

Gallvägssjukdom. Gallsten (Cholelithiasis / Cholecystitis)

Annons:

Definition

Nedsatt funktion i gallvägar, oftast på grund av gallsten.
Cholecystit innebär inflammation av gallblåsan.
Cholangit innebär infektion och inflammation av gallgångar.

Orsak(-er)

Riskfaktorer för stenbildning är kvinnligt kön (sjukdomen debuterar tidigare hos kvinnor), graviditet, övervikt, ålder. Viss ärftlighet.

Symtom

Koliksmärtor (kraftiga smärtor som kommer i intervall) under höger revbensbåge med utstrålning mot ryggen och bröstkotorna 5 och 6. Smärtan gör att patienten har svårt att sitta stilla. Samtidigt ofta kräkningar. Ibland har patienter en mer magkatarrliknande bild med illamående, molvärk och spänningskänsla i buken. Smärtorna kan komma trots att man inte har några gallstenar.
Smärtorna utlöses ofta av fet mat, äpple eller morot.

Komplikationer vid gallstensbesvär:

Akut gallblåseinflammation: Inledande symtom som gallkolik (knipsmärta). Efterhand kommer molande värk under höger revbensbåge, ömhet under revbensbågen, feber.
Akut gallvägsinflammation: buksmärta, gulsot, frossa, feber m m.
Akut bukspottkörtelinflammation: se avsnittet “Bukspottkörtelinflammation” i detta kapitel.
Gallstenstarmvred. En gallsten tränger igenom väggen på en inflammerad gallblåsa och intilliggande tarm så att stenen mekaniskt förhindrar tarmpassagen genom att täppa till i tarmen.
Inflammation av bukhinnan (peritoneit): Då gallblåsan spricker och galla kommer ut i bukhålan.

Alternativa överväganden

Liknande symtom kan erhållas vid magkatarr (dyspepsi), magsår, colon irritabile, sura uppstötningar, förstoppning, tarmvred, lunginflammation, Crohns sjukdom, njursten, njurbäckeninflammation, lungsäcksinflammation, kärlkramp, bukspottkörtelsjukdom, elakartad sjukdom, tarmvred, pulsåderbråck m fl sjukdomar.

Utredning

Diagnos med hjälp av ultraljudsundersökning av gallblåsan, då man också kan bedöma eventuella stenar, gallblåseväggens tjocklek och gallgångarnas vidd.
Kontrastmedel kan också från tolvfingertarmen “bakvägen” sprutas in i gallgångarna varefter man med röntgen kan påvisa om det finns något hinder t ex gallgångssten. Denna metod kallas MRCP (Magnetic Resonance Cholangio-Pancreatography) och används för närmare diagnostik av eventuellt gallvägshinder i ffa de djupare gallvägarna samt vid differentialdiagnostik.
Som ett alternativt kan man använda en metod som kallas ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography). denna metod används mer vid behandling än vid diagnostik.
Ofta kontrolleras även EKG , leverfunktionsprover samt snabbsänka (CRP).

Behandling

Akut gallkolik: På läkarmottagning ges i första hand antiinflammatorisk och smärtstillande behandling t ex injektion av 75 mg diklofenak djupt i muskulaturen. Eventuellt ytterligare 50 mg om denna injektion inte har fullgod effekt. Om patienten är allergisk mot NSAID eller om behandlingen med NSAID har otillräcklig effekt ges opioidpreparat t ex dialauid-atropin i injektion. eller spasmofen som stolpillerI hemmiljö kan motsvarande stolpiller ges. Uteblir effekten av denna behandling skall patienten remitteras till kirurgklinik.
Lätta gallstensbesvär: Dietråd (att undvika fet mat, äpple, gurka, paprika), smärtlindring med paracetamol och/eller medel mot inflammation och smärta (NSAID-preparat). Upprepade samt långvariga besvär åtgärdas kirurgiskt. Om det går år mellan besvären, finns det ingen anledning att operera. Finns gallsten i gallvägarna ska den tas bort, eftersom det finns risk för komplikationer, t ex stopp i gallgångarna, gallvägsinflammation eller inflammation i bukspottkörteln.
Akut gallblåseinflammation: Om kroppstemperaturen överstiger 38 grader, om patienten har febertoppar eller spänd buk ska patienten komma till sjukhus för kirurgisk bedömning. Där får patienten näring via dropp, NSAID-behandling och ev. antibiotika ffa om patienten är äldre eller har feber. Man tar också ställning till ett akut borttagande av gallblåsan eller av stenar som sitter i gallgångarna. Numer utföres dessa operationer med sk titthålskirurgi. Ultraljud visar typisk bild vid akut gallblåseinflammation.
Akut gallgångsinflammation, bukhinneinflammation orsakad av gallsjukdom (gallperitoinit) och tarmvred orsakad av gallstens sjukdom (gallstensileus): Remiss kirurgklinik.
Gallstenar kan idag inte lösas upp på kemisk väg. Det går för närvarande inte heller att behandla med ljudstötar som man gör vid njursten.
Gallstenar som inte ger några besvär åtgärdas inte.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: