Ange ditt sökord

Annons:

Förhöjt stämningsläge (Hypomani)

Annons:

Definition

Ihållande förhöjt stämningsläge eller irritabilitet, dock ej till graden av Mani.
Patienten har ofta sjukdomsinsikt! Upprepade episoder av hypomani räknas till Bipolär sjukdom.
Se även avsnitten Bipolär sjukdom resp Mani i detta kapitel!

Orsak(-er)

 • Ofta som del i en bipolär sjukdom.
 • Sömnbrist.
 • Psykiskt omskakande händelse.
 • Antidepressiv behandling med mediciner,
 • Elektrokonvulsiv behandling (ECT)
 • Ljusterapi.
 • Övriga läkemedel som kortison eller levodopa.
  Drogmissbruk (alkohol, amfetamin, bensodiazepin m fl).
 • Kroppslig sjukdom t ex hög ämnesomsättning hypertyreos

Symtom

Hypomani uppvisar ett spektrum mellan svår sjukdom och normalitet.
Ett under minst fyra dagar ihållande förhöjt stämningsläge eller irritabilitet. Det förhöjda stämningsläget kan göra individen mer kreativ, aktivare, kritiklös. Individen tycker egna arbetsprestationerna är utmärkta. Eventuella utsvävningar ekonomiskt, sexuellt mm.
Hypomanin kan föregå såväl en manisk- som depressiv fas i Bipolär sjukdom.
Bilden skall vara klart avvikande från personens normala stämningsläge och funktionsförändringen skall vara iakttagbar från omgivningen. Störningen skall dock inte vara så allvarlig att den orsakar påtaglig funktionsnedsättning i arbetsliv, socialt etc eller motivera sjukhusvård. Psykotiska symtom får ej förekomma.
Minst 3 av nedanstående symtom skall dessutom finnas, 4 symtom om enbart stämningslägesförändringen består i ökad irritabilitet:

 • Förhöjd självkänsla eller irritabilitet.
 • Minskat behov av sömn (utvilad efter tre timmar).
 • Mer pratsam än vanligt.
 • Upplevelse av snabba tankar, visar snabba associationer.
 • Lättdistraherad.
 • Ökad och målinriktad aktivitet. Patienten kan t ex vara intensivt engagerad beträffande arbete, skola, socialt eller sexuellt eller vara psykomotorisk agitaterad eller irriterad.
 • Lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser (ökad libido och potens med omdömeslösa sexuella aktiviteter, stora penninginvesteringar i omdömeslösa projekt, intensivt shoppande, föga nogräknade sociala kontakter etc).

Alternativa överväganden

Bipolär sjukdom. Mani. Frontallobsdemens.

Utredning

Bedömning görs utifrån individens normala stämningsläge.
Visar patientens sjukhistoria på del i bipolär sjukdom? Ärftlig belastning? Psykisk eller fysiskt omskakande händelse? Sömnproblem?
Genomgång av aktuella läkemedel. Tecken på läkemedels- eller drogmissbruk? Ställningstagande till datortomografi eller MR hjärna. Kontroll av ämnesomsättningen (T4–TSH)

Behandling

I flesta fall behövs ingen behandling. Vid behov stämningsstabiliserande medicinering via psykiater. Se avsnittet Bipolär sjukdom!

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: