Ange ditt sökord

Annons:

Förhöjt antal röda blodkroppar (Polycytemi / Erytrocytos)

Annons:

Definition

För många röda blodkroppar. Blodvärde (Hb) över 180 g/l eller EVF (de röda blodkropparnas volymandel i blod) över 54 % hos män och över 49 % hos kvinnor.

Orsak(-er)

Det finns olika orsaker till att de röda blodkropparna ökar:
Äkta primär polycytemi (Polycytemia vera), kallas det tillstånd som beror på en onormal ökning av blodkroppsproduktionen i benmärgen, vilket leder till att de röda blodkropparnas volymandel i blodet ökar och blodet blir “tjockt”, se avsnittet Polycytemia vera.
Sekundär polycytemi innebär att mängden och även volymen av de röda blodkroppar är förhöjd. Detta kan inträffa vid brist på syre (t ex vid längre tids vistelse på hög höjd), vid kronisk lungsjukdom, vid hjärtfel eller vid andningssvårigheter hos överviktiga personer (Pickwick-syndrom). Men även tumörer i njurar och lever kan stimulera produktion av ämnet erytropoetin som i sin tur leder till ökad bildningen av röda blodkroppar.
Relativ polycytemi handlar om att blodets plasma minskar i volym medan mängden blodkroppar är normal. Resultatet blir att koncentrationen av röda blodkroppar ökar. En variant kallas stress-polycytemi som ofta drabbar nervösa, överviktiga, medelålders män med sk metabola syndromet. De har dålig kondition och är ofta, men inte alltid, rökare. Detta tillstånd är den vanligaste orsaken till förhöjt blodvärde.

Symtom

Sjukdomen utvecklas ofta långsamt och många patienter känner till en början inte av några symtom. De som får symtom får detta som en följd av blodets ökade seghet: huvudvärk, yrsel, öronsusningar, synrubbningar, klåda (ffa i samband med varmt bad), andningssvårigheter, kärlkramp, värk, missfärgning av fingrar och tår.

Status

Patienten får högröd ansiktsfärg och rödsprängda ögon. Blåmärken, ytliga och även djupa blodproppar. Högt blodtryck och förstoring av mjälten är vanligt.

Utredning

Blodvärdet (Hb) skall ej tas fastande då detta ger för höga värden. De röda blodkropparnas andel i blod (EVF), antal och procentuell fördelning (diff.) av de vita blodkropparna.
Dessutom görs ett flertal specialundersökningar av blodet (RBC, MCV, MCH, MCHC, EVF, TPK, HKR, LPK, Diff).
Med plasmaerytropoetin (P-Epo) kan man på ett bra sätt skilja på de 3 olika polycytemitillstånden: Vid Primär polycytemi är P-Epo lågt. Vid sekundär polycytemi är värdet högt och vid relativ polycytemi är värdet normalt.

Behandling

Individer med måttligt höjt Hb/EVF och med normalt S-/P- Epo utan tecken till benmärgspåverkan behöver ej utredas vidare. F ö blir det oftast aktuellt med remiss till blodspecialist (hematolog) vid dessa tillstånd.
Behandling vid Polycytemia vera: se detta avsnitt.
Vid sekundär polycytemi inriktar sig behandlingen på att komma åt och behandla den bakomliggande orsaken. Vid mycket höga hemoglobinkoncentrationer kan en avtappning på blod (venesectio) bli nödvändig.
Vid relativ polycytemi: Behandlingen inriktar sig på livsstilsförändringar samt behandling av eventuellt högt blodtryck och metabolt syndrom.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: