Ange ditt sökord

Annons:

Fobier (Agorafobi /Social fobi)

Annons:

Definition

Agarofobi
Ångest för ett flertal situationer t ex att stå i kö, vara i affär, åka buss etc. Plötsligt påkommande ångest. Undvikande och flykt garanterar ej frihet från ångest. De ångestutlösande situationerna har mestadels ingen specifik roll utan är ett uttryck för otrygghet. Agorafobi är oftast en följd av spontant utlöst panikångest.
Social fobi
Ångest för eller i situationer som innebär att personen kommer i kontakt med okända människor eller där den kan komma att kritiskt granskas av andra. Rädsla för andras uppmärksamhet. Ångesten upphör då individen har lämnat den frustruerande sociala situationen. Fixering på egna beteendet. Ibland undvikande beteende med bäring på såväl privat- som yrksliv. Ofta debut i tidiga tonåren.
Vanliga komplikationer är depression och alkoholmissbruk.
Specifik fobi
Ångest för t.ex. spindlar, ormar, hissar, broar, flygresor etc. Denna typ av fobi skiljer sig från de övriga genom att den sällan medför obehag utom just då personen utsätts för stimulit. Denna typ av fobi är endast undantagsvis invalidiserande.

Orsak(-er)

Agorafobiker har oftast en bakomliggande panikångestsjukdom.
Social fobi har utlösande sociala/situationsbetingade orsaker.
Vissa fobier kan vara spridningseffekter från mer generella ångestsyndrom.

Symtom

Ett kraftigt obehag vid kontakt med det föremål/den situation man reagerar på med åtföljande darrning, hjärtklappning, oro, panikkänslor m m.
Ångestattack vid agorafobi/bakomliggande panikångestsjukdom reagerar ej lika tydligt på situationen.
Ångestattack vid social fobi klingar av då man lämnar det otrygga stället.

Alternativa överväganden

Panikångest.Tvångssyndrom. Schizofreni.

Utredning

Patientens egen berättelse (anamnesen) och en bedömning av patientens psykiska hälsa och funktion.
Beträffande social fobi: vill eller vågar patienten inte umgås med andra? Finns rationaliseringar runt att inte våga umgås med andra som t ex ”jag är en ensamvarg”?

Behandling

Remiss till psykiater!

Agorafobi på basen av panikattack(-er) behandlas medicinsk med SSRI/SNRI- preparat, ej fobiträning.
Kognitiv terapi kan med fördel kombineras med den medicinska behandlingen. Kognitiv terapi finns internetbaserad. Ett bensodiazepin brukar initialt ges i kombination med SSRI/SNRI- preparatet där bensodiazepin sätts ut när ångesten efter ett tag klingat av.

Specifika fobier behandlas via psykoterapi med exponering i ökande grad av det objekt som fobin gäller. Vid specifika fobier har läkemedel ej påvisad effekt.Social fobi hanteras primärt genom kognitiv terapi med fokus på exponering under kontrollerade former samt kognitiv omstrukturering där dysfunktionella tankemönster påverkas. Detta leder i de allra flesta fall till regress av symtomen utan medikalisering. SSRI/SNRI- preparat kan ges till vuxna individer med mer omfattande besvär. Moklobemid i dos upp till 900 mg/dygn kan prövas. Vid effekt gäller behandlingstid om minst ett år innan utsättningsförsök. ß- blockerare vid helt tillfälliga besvär vb, ex v att tala inför grupp. Undvik bensodiazepiner- även om dessa förvisso har god effekt men lätt blir beroendeframkallande! Kan användas under upptrappningen av SSRI/SNRI- preparat.

(Behandlingsavsnittet uppdaterat 140604)

 

 

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: