Ange ditt sökord

Annons:

Fingerfraktur. Fraktur i metakarpalben. Handlovsfraktur

Annons:

Orsak(-er)

Vanligt inom idrott, inom arbetslivet liksom vid slagsmål.

Utredning

Finns synliga tecken på felställning? Känns en onormal rörlighet vid undersökning? Kan patienten böja och sträcka i fingret och i handleden? Har fingern roterat? Testa detta genom att låta patienten knyta handen. Alla fingrar skall då ligga i samma plan samt peka mot båtbenet i handleden.
Kontroll av cirkulation och känsel i fingrar och hand.
Slätröntgen: Finns påverkan på en ledyta? Är benen rubbade från sitt läge? Finns vinkel- eller rotationsfelställning?

Behandling

Fraktur på fingrets yttersta, korta rörben (distala falangen):
Fraktur med benbitar i normalt läge ges stöskena som håller fingret på plats i tre veckor. Den yttersta leden (DIP-leden) skall vara sträckt.. Skenan skall täcka den yttersta leden leden men släppa fingrets mellanled (PIP-leden) fri. Skenan skall också sträcka sig över fingertoppen för att skydda mot ytterligare skador.
Fraktur med benbitar i onormalt läge . Efter att fingern bedövats läggs benbitarna på plats. Fingret skall görs orörligt med stödskena i tre veckor. Vid ostabil fraktur behöver man fixera benbitarna med hjälp av ett stift. Detta tas bort efter tre veckor.
Generell gäller att fraktur som engagerar en ledyta med mer än 1/3 erfordrar ortopedkontakt och operation.
Blödning under nagel som upptar mer än 50 % av nagelbädden, kräver tömning av blödningen . Detta kan t ex göras med hjälp av ett uppvärmt metallgem som försiktigt får bränna ett hål genom nageln.
Fraktur i mellan- eller proximal falang:
Är oftast stabila.
Stabil och tvärgående fraktur som ligger på plats behandlas med tvåfingerförband under tre veckor.
Sned- och spiralfrakturer är oftast ostabila. Därför behövs ortopedkontakt. Frakturläge utan rotationsfelställning och med förkortning mindre än 6 mm och mindre än 15 graders vinkelfelställning, anses acceptabelt.
Frakturer med oacceptabelt frakturläge återförs till normal plats sedan fingret bedövats. Därefter gipsbehandling under tre veckor. Röntgenkontroll efter 5-7 dagar för kontroll av frakturläge.
Frakturer som går genom ledhuvudet och där ledytan ej är helt jämn, brukar operaeras.
Fraktur i tummens innersta led (CMC-led 1). Även kallad Bennetfraktur:
Brukar opereras. Dessutom brukar man sätta dit ett stift för att hälla benbitarna på plats. Gipsbehandling i 5-6 veckor.

Fraktur i mellanhandsben:
Om spiralfraktur och benbitarna på rätt plats igipsbehandlas handen i 3-4 veckor. Ffa ligger det tredje och fjärde mellanhandsbenen väl skyddade och får stabilitet från omgivande strukturer.
Vid felställning, även vid minsta rotationsfelställning, förkortning mer än 3 mm eller vid vinkelfelställning mer än 10-15 grader erfordras operation.
Om tvärfraktur rekomenderas i flesta fall operation p g a att fingret annars blir ostabilt. Om gipsbehandling väljes rekomenderas 4 veckors behandlingstid. Gipset skall fixera handled och knogleder men släppa fingerleder fria.
Många mellanhandsbensfrakturer behandlas vanligen med operation. Benbitarna läggs på plats och handen fixeras.
Fraktur i femte mellanhandbenet (“boxer’s fracture”): Patienten har en insjunken knoge över lillfingerleden och dessutom en blödning. Uteslut att benbitarna roterats. Man kan acceptera en felställning av benbitarna upp till 40 grader. Är felställningen mer än 30 grader brukar man dock försöka få benbitarna på plats utan operation. Detta görs i lokalbedövning (utan adrenalin). Man injicerar över själva frakturen. Därefter läggs benbitarna på plats med knoglederna böjda till 90 grader (knuten hand). Sedan gips över lång-, ring- och lillfingerbenen med knoglederna böjda 90 grader. Handleden skall vara i i funktionsställning. Uppföljande röntgenkontroll direkt efter ingreppet samt efter 1 vecka. Gipsen skall sitta kvar under tre veckor.

Stelhet är den vanligaste komplikationen till handfraktur. Tidig rörelseträning är viktigt. Tvåfingerförband kan användas efter avgipsning för att få det drabbade fingret i rörelse. Svullnad i finger kan finnas kvar länge men kan även finnas kvar permanent.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: