Ange ditt sökord

Annons:

Dubbelseende (Diplopi)

Annons:

Orsak(-er)

Dubbelseende på ena ögat: Fel i ögats ljusbrytning som t ex vid linsgrumling (grå starr) eller vid förändringar i hornhinnan (keratokonus), brytningsfel (astigmatism), då linsen glidit ur sitt normala läge (linsluxation) eller vid sjukdom i gula fläcken.
Dubbelseende på båda ögonen: Ögonmuskelförlamning eller annan rubbning i ögonens rörelsesystem. Vanligt vid trötthet. Vanligt även vid generell blodkärlssjukdom pga diabetes och eller högt blodtryck. Förlamningen beror då vanligen på en blodcirkulationsstörning i ett blodkärl som försörjer någon av ögonmuskelnerverna.
I övrigt kan dubbelseende ses vid förhöjd ämnesomsättning (Graves sjukdom), muskelsvaghet (myasteni), tryckstegring i skallens inre pga kraftig blodtrycksstegring, hjärntumör eller stroke. Dubbelseende förekommer även vid en tumör i själva ögonhålan.

Symtom

Vid dubbelseende på båda ögonen är det oftast den muskel som vrider ögat utåt som drabbas (abducenspares). Detta medför en oförmåga att vrida det drabbade ögat utåt. I lindriga fall leder detta till dubbelseende vid blick åt den sjuka sidan.
I mer avancerade fall föreligger dubbelseende i samtliga blickriktningar utom åt den friska sidan och man kan se att det drabbade ögat står inåtvänt. I dessa fall är debuten som regel snabb och sedan sker ingen försämring.
Spänningskänsla eller värk i ögonen där symtomen tilltar när patienten tittar längst ut i synfältet, är ffa förknippat med förhöjd ämnesomsättning/Graves sjukdom.

Diagnos

Det är viktigt att klarlägga om det rör sig om ett dubbelseende bara på det ena ögat eller på båda ögonen.
Vid dubbelseende på båda ögon försvinner dubbelseendet om något av ögonen, likgiltigt vilket, täcks för.
Dubbelseende på ena ögat uppträder vid seende med båda ögonen och försvinner endast då det sjuka ögat täcks för. I detta fall handlar det om en rubbning i ögonens rörelsesystem t.ex. ögonmuskelförlamning.
Vid lindrigt dubbelseende på båda ögonen kommer dubbelseendet då blicken riktas åt ett bestämt håll. I mer avancerade fall har man dubbelseende i flera blickriktingar.

Utredning

Neurologundersökning:.
Låt patienten följa ditt finger i luften när du ritar ett stort H, så att patientens ögonrörelser går ut i ytterlägena.
Blodtryck, blodsocker, ämnesomsättningsprover som S-fritt T4 och TSH.
Kontroll av ögonbotten där eventuell förekomst av svullnad vid synnervsutträdet ur ögonhålan noteras (staspapill).
Eventuellt görs en datortomografi av hjärnan.

Behandling

Dubbelseende på ena ögat: Remiss till ögonläkare. Ange i remissen hur patienten beskriver sitt dubbelseende, hur länge symtomen varat och om debuten skedde långsamt, hastigt eller akut.
Dubbelseende på båda ögonen: Avvakta spontan förbättring. Sätt för en lapp för det ena ögat. Vid utebliven förbättring inom 1-2 månader eller vid försämring skall patienten remitteras till ögonläkare.
Dubbelseende + yrsel + svullnad vid synnervsutträdet ur ögonhålan + neurologiska symtom: Skall skyndsamt utredas av ögonläkare eller neurolog.
OBS! Bilkörning är inte tillåtet vid dubbelseende eller med ena ögat täckt.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: