Ange ditt sökord

Annons:

Diastolisk hjärtsvikt

Annons:

Definition

Klinisk bild av sviktande hjärtfunktion med normal eller endast lätt nedsatt systolisk funktion i vänster kammare. Ejektionsfraktionen (se hjärtsvikt) är över 50 procent, men hjärtats återfyllnad är störd.

Orsak(-er)

Nedsatt syrgasmättnad av hjärtmuskeln (ischemi), högt blodtryck, förmaksflimmer, diabetes, övervikt/fetma, förtjockad hjärtmuskelvägg, hjärtmuskelsjukdom som inte tillåter normala hjärtmuskelsammandragningar (restriktiv cardiomyopati), klaffsjukdom, hjärtsäckssjukdom, cellulära förändringar. Vanlig orsak till hjärtsvikt hos personer över 75 år, framför allt hos kvinnor.

Symtom

Som vid systolisk hjärtsvikt: Trötthet, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, andningssvårigheter, nattlig hosta, svullnad, hjärtklappning, sömnsvårigheter, viktuppgång, behov av att kasta vatten under natten. Många patienter med diastolisk hjärtsvikt har även en nedsättning av den systoliska vänsterkammarfunktionen.

Status

Onormalt andningsljud, så kallat rassel, hörs över lungorna. Dämpad ton då man knackar på bröstkorgen. Hosta. Snabbandning, eventuellt blåfärgning av läppar och hud, vidgade blodådror på halsen, eventuellt blåsljud på hjärtat.

Alternativa överväganden

Lungfunktionsnedsättning, Fetma, Kärlkramp.

Utredning

“Hjärtsvikt” diagnostiserad enbart efter kliniska fynd är felaktig hos över hälften av patienterna.
Ultraljud, så kallad ekokardiografi. Bäst är vävnadsdoppler respektive färg-M-mode.
Dessutom kontrolleras BNP och/eller NT-proBNP (se avsnittet Sviktande hjärtfunktion i detta kapitel)..

Behandling

ACE-hämmare alternativt angiotensin II-hämmare eller betablockerare.
Diuretika som spironolakton eller loopdiuretika, användes med försiktighet vid kvarhållande av vätska i kroppen (vätskeretention) så att fyllnadstrycket inte minskar.
I sista hand ges kalciumantagonist och/eller digoxin.
Behandling fokuseras på bakomliggande tillstånd t ex högt blodtryck.
Eventuellt görs elkonvertering av förmaksflimmer.
Kontrollera regelbundet patientens vikt, S-Kreatinin och S-Kalium. Ev kontrolleras också S-digoxin.
Alla patienter i NYHA funktionsgrupp II-III (se Systolisk hjärtsvikt) bör få råd om regelbunden fysisk träning och erbjudas deltagande i via sjukgymnast anpassad träning. Träningsprogrammet bör omfatta såväl konditionsträning som muskelträning eller träning i varmvattenbassäng.
Eventuell remiss för pacemakerbehandling.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: