Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Definition

Ett skandinaviskt begrepp som i DSM IV finns listat under Mani med psykotiska symtom resp Depression med psykotiska symtom eller Kortvarig reaktiv psykos.

Orsak(-er)

Kan uppträda efter längre tids svår psykisk press och därefter sömnlösa nätter.
Sjukdomen kan debutera i alla åldrar. Akut förlopp men där patienten når full hälsa så småningom.

Symtom

Desorientering i tid och rum, eventuellt även till person (förvirring).
Vanligt är också att olika psykotiska symtom som hallucinationer, vanföreställningar mm förekommer. Klar stämningslägesförskjutning som kan växla under sjukdomsförloppet.

Alternativa överväganden

Schizofreni där patienten varit förbättrad men avslutat sin behandling. Schizofrena patienter är trots vanföreställningar/förvirrat uppträdande ofta orienterade till person, tid och rum.

Behandling

Via psykiater kraftiga sömnmediciner + bensodiazepiner. Många blir påtagligt förbättrade efter en vecka med regelbunden sömn. Vid behov kan man därefter ge atypiska neuroleptika under en period.
Elchockbehandling (ECT) är bra i de fall farmakologisk behandling inte fungerar.
Profylax med litium eller atypiska neuroleptika är omtvistat; ger c:a 50% minskning av sjukdomsepisoderna. Men prognosen är ändå god om patienten lär sig att hantera sin stress och att sova ordentligt. Patienten återfår då full hälsa.
Om sömnstörning åter inträffar kan detta vara ett tecken på ny psykosepisod och patienten måste omgående kontakta sin läkare. Patienten bör då beredas plats för omedelbar inläggning!.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: