Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Definition

Cannabis finns i olika former med varierande styrka. Intas oftast genom rökning av hemrullade cigaretter av det svagare marijuana eller piprökning med det starkare hasch (haschisch) eller ännu mer koncentrerat cannabisextrakt.
Det är halten av det kemiska ämnet THC (tetrahydrocannabinol) som avgör ruseffekten. Denna ruseffekt kan vara i några minuter upp till några timmar. THC stannar länge i kroppen eftersom det bryts ner långsamt. THC går att spåra i kroppen lång tid (upp till 30 dygn) efter ett enstaka rus.

Symtom

Kroppsliga tecken: Stora vidgade pupiller, blodsprängda ögon, hängande ögonlock, hastig puls, förhöjt blodtryck, torrhet i mun eller illamående med kräkningar.
Psykiska tecken: Omotiverade lyckokänslor med skrattanfall, pratsamhet och livlighet. Förändrad uppfattning av tid, rymd och avstånd. Förhöjd självkänsla, minskad självkritik och sviktande omdöme som kan resultera i ansvarslösa handlingar. Sämre inlärningsförmåga, koncentrationsproblem, försämrat när- och långtidsminne, sömnrubbningar, långsamma reflexer och koordinationsrubbningar.
I svårare fall ses oro, desorientering och aggressivitet. Efter stora doser cannabis kan det uppstå hallucinationer och psykoser. Känsligheten är individuell och inte förutsägbar.
Efter en längre tids missbruk kommer bestående störningar som långdragen trötthet (“seghet”), bristande intresse för omvärlden, misskött hygien, förvrängd logik och genomgripande personlighetsförändringar.

Cannabisrökning i tonåren ökar påtagligt risken för schitzofreni senare i livet!

Behandling

De som söker hjälp för cannabisproblem bör få kontakt med den expertis som finns vid en narkotikapoliklinik.
Bästa förebyggande behandling är att föräldrar avstyr tobaksrökning hos sina barn. Få eller inga icke-rökare missbrukar cannabis!

Övrigt

Patientförening:
Anonyma Narkomaner, tfn 0771-13 80 00
Föräldraföreningen Mot Narkotika, tfn 08-642 06 50.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: