Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Orsak(-er)

Hjärt-kärlsjukdom:

 • Kärlkramp (angina pectoris)
 • Hjärtinfarkt
 • Hjärtsäcks- och hjärtmuskelinflammation.
 • Sjukliga förändringar i blodkärlsväggen i stora kroppspulsådern (dissekerande aortaaneurysm).
 • Förträngning vid aortaklaffen
 • Förtjockning av hjärtmuskulaturen (hypertrof kardiomyopati).

Hjärtneuros:

 • Ångest
 • Hyperventilation, dvs man andas in mer än vad som behövs för lungornas gasutbyte.

Lungsjukdom:

 • Lunginflammation
 • Punkterad lungsäck
 • Blodpropp i lungan.
 • Inflammation i lungsäck
 • Sk dysfunktionell andning dvs för hög och för djup andning.

Sjukdomar i nerver, muskler och skelett:

 • Nervrotssmärtor t ex som vid bältros
 • Muskelsmärta mellan revbenen
 • Polymyalgia reumatica.
 • Inflammerat revbensbrosk (Tietzes sjukdom).
 • Överrörlig led vid benbroskgränsen vid revbenen.
 • Diskbråck i halskotpelaren.
 • Smärtutstrålning i nerver orsakad av låsningar i hals- och bröstkotpelaren.
 • Muskelinflammationer
 • Virusinfektion t ex bältrosvirus.
 • Skelettsmärta.

Sjukdomar i bukorgan:

 • Gallvägssjukdom.
 • Akut bukspottkörtelinflammation.
 • Varig infektion i mellangärdet (subfrenisk abscess).

Sjukdomar i mag-tarmkanalen:

 • Kramp i matstrupen
 • Bråck vid övre magmunnen
 • Magkatarr.
 • Gasbesvär som utlöser kramp i grovtarmen under vänster revbesbåge (flexura lienalissyndrom).
 • Magsår.
 • Förträngning av matstrupen ofta med sväljningssvårigheter, sk eosinofil esofagit. Ibland har dessa patienter återkommande stopp i matstrupen, ibland bröstsmärta och/eller kräkningar. Diagnosen får man med hjälp av sk esofagoskopi och samtidiga provtagningar från matstrupsslemhinnan för undersökning i mikroskop.

Utredning

Patientens sjukdomsberättelse bör besvara följande frågor:

 • Smärtans läge?
 • Smärtans utstrålning?
 • Smärtans karaktär?
 • Tidigare bröstsmärta och de nuvarande besvärens varaktighet? Har smärtan ändrat karaktär sedan den började?
 • Situationer som framkallar smärtan?
 • Vad lindrar smärtan?
 • Förekomst av andra symtom samtidigt med smärtan t ex yrsel, ångest eller kräkning?
 • Hur börjar smärtan; akut eller sakta smygande?

Nitrattest är mycket ospecifikt test Patienten får pröva ett nitroglycerinpreparat vid bröstsmärta. Problemet är att det finns flera åkommor som orsakas av kramp i glatt muskulatur och som reagerar positivt på denna behandling.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: