Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Orsak(-er)

I de allra flesta fall beror detta på att en blodpropp lossnat från ett blodkärl i benet, följt med blodet, passerat höger hjärthalva och sedan fastnat i lungans blodkärl. Den ursprungliga proppen hittar man i regel inte.

Symtom

Vid liten blodpropp: andningskorrelerad bröstsmärta, andningssvårigheter, “sänkt kondition”, smärta från lungsäcken, hjärtklappning över 90 slag/minut, hosta, blodiga upphostningar, tecken på djup ventrombos.

Vid massiv blodpropp:
akuta andningssvårigheter, hjärtklappning i vila, yrsel, nytillkommet förmaksflimmer och på EKG ses högergrenblock samt T-negativisering i V1-V4. Eventuellt blodiga upphostningar. Dessutom kan patienten känna sig lätt febrig med temp över 38 grader, oro, ångest och ha en sviktande funktion av hjärtats högra kammare. Tillståndet leder ofta till chock och ibland även till dödsfall.
Atypisk bild: Oklar feber, oförklarlig oregelbunden hjärtrytm, svimning.
Patienter som behandlas för andra sjukdomar t ex hjärtsvikt, KOL eller vård efter operation och som plötsligt försämras utan att grundsjukdomen förvärrats, skall misstänkas ha drabbas av blodpropp i lungan.

Alternativa överväganden

Revbenssmärta.
Luftrörskatarr (bronkit), astma, lungödem, lungtumör, TBC, utvidgade luftrör (ektasier), lunginflammation, KOL, luft i lungsäcken (pneumotorax).
Hjärtsäcksinflammation (perikardit), hjärtinfarkt, sviktande hjärtfunktion, sjukdom i stora kroppspulsåderns kärlvägg (aortadissektion och aortaaneurysm), blödning, ihoptryckning av hjärtat pga ansamlad vätska i hjärtsäcken (hjärttamponad).
Infektionshärd i mellangärdet (subfrenisk abscess). Svår infektion med allmänpåverkan på kroppen (sepsis).

Utredning

Andningsfrekvens, kontroll av syrgasmättnad som ofta är sänkt.
EKG är ofta normalt men där kan ibland ses nytillkommet förmaksflimmer, högergrenblock, T-negativisering i V1-V4.
Dessutom kontrolleras temp, blodvärde (Hb), sänka (SR), snabbsänka (CRP), vita blodkroppar (LPK), trombocyter (TPK), PK, APTT, njurfunktionsprovet S-Kreatinin.
Lungröntgen är ofta normal men ibland ses vätska i båda lungsäckarna med flera infektionshärdar i de nedre delarna av lungvävnaden. Lungcancer måste alltid uteslutas.
D-dimer används för att utesluta blodpropp i lungan i de fall man har en låg klinisk misstanke om diagnosen..
Vid hög klinisk misstanke görs en sk datortomografisk lungangiografi (DTLA) som blivit förstahandsmetod för att få en säker diagnos. Alternativ är pulmonalisangiografi eller lungscintigrafi. Eventuellt kompletterar man med ekokardiografi.

Behandling

Misstänk diagnosen!
Sätt fri venväg. Ge patienten syrgas 5-10 l/minut via näskateter. Dessutom injicera morfin 10 mg/ml, 1/½-1 ml intra muskulärt (i muskeln).
Transportera patienten omgående till medicinklinik för fortsatt utredning och behandling med bl.a. lågmolekylärt heparin t ex dalteparin 125 E/kg, tinzaparin 100 E/kg eller enoxaparin 1 mg/kg 2 ggr dagligen.
Propplösande behandling övervägs vid massiv blodpropp i lungan som dessutom påverkar cirkulationen.
Om blodproppen är högst 1 vecka gammal finns det goda chanser för att lösa upp den (trombolytisk terapi). Är blodproppen över 3 veckor gammal har den förändrats så mycket att den inte går att lösa upp.
Warfarinbehandling ges på samma sätt som vid blodpropp i benet. Behandlingstid 6 månader, vid massiv blodpropp 12 månader och än längre vid kvarstående nedsatt lungfunktion.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: