Ange ditt sökord

Annons:

Blåskatarr hos män (Cystit)

Annons:

Orsak(-er)

Det finns ofta en specifik orsak i urinvägarna hos män till infektionen . En sådan kan vara kvarvarande urin i blåsan p g a en förstorad prostata eller rubbning i urinblåsans nervstyrda tömningsmekanism. En kvarliggande kateter, urinblåsestenar eller en tumör i urinvägarna kan också främja bakterieväxt. Återinsjuknande med samma bakteriestam är vanligt.

Symtom

Smärtor vid vattenkastning, onormalt täta trängningar. Dessutom smärtor i området ovanför blygdbenet. Feber kan förekomma. Ibland också smärtor i ländryggen.

Diagnos

Positiv reaktion vid testning med urinsticka eller odling av urinen på laboratorium. Vid urinodling av mittstråleprov skall det för E.coli finnas mer än 1000 bakterier/ml för att odlingsresultatet skall betraktas som positivt.

Alternativa överväganden

Klamydiainfektion, Gonorré. Prostatainflammation.

Utredning

Urinsticka som avslöjar tecken på infektion (nitrittest). Urinodling. Snabbsänka (CRP). Undersökning av prostatakörteln via ändtarmen. Efter patientens andra blåskatarr görs röntgenundersökning av njurar, bestämning av mängd kvarstående urin i blåsan efter tömning samt vattenkastning på tid. Eventuellt undersöks urinblåsan med ett instrument (cystoskopi).

Behandling

Ciprofloxacin är förstahandsval bl.a. på grund av den goda genomträngningsförmågan av prostata. I andra hand ges trimetoprim.
Pivmecillinam, cefalosporiner och nitrofurantoin ger låga vävnadskoncentrationer i prostata och bör därför undvikas.
Uppföljning 6 veckor efter avslutad behandling.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: