Ange ditt sökord

Annons:

Blåskatarr hos kvinnor, förstagångsinfektion (Cystit/Akut cystit/Nedre urinvägsinfektion)

Annons:

Definition

Bakterier i urinblåsan. För odling av bakterien E. Coli gäller, att det skall finnas mer än 10.000 – 100.000 bakterier/ml i ett urinprov (mittstråleprov) för att kallas för positivt prov. Om patienten visar symtom (se nedan) räcker det dock med 1000 bakterier/ml.

Orsak(-er)

Blåskatarr orsakas främst av bakterien E. Coli i de flesta fall. Tidigt på hösten kan ävenbakterien Staph.
Infektioner med bakterierna Morganella och Proteus är sällsynta men kräver särskild behandling och uppföljning.
Samlag har ett klart samband med risken för blåskatarr.

Symtom

Täta trängningar, sveda vid vattenkastning, värk över blåsa. Värken strålar i vissa fall ut mot ryggen.

Diagnos

Sannolikheten för att en kvinnlig patienten har bakterier i urinen är över 90% om kvinnan har typiska symtom. Om där saknas symtom som smärta i sidan på buken och feber, behöver urinsticka ej tas utan då kan behandling kan ges direkt.
Sannolikheten att patienten har en urinvägsinfektion är ca 50% även om såväl nitrit- som leukocyttest på sticka är negativ. Orsaken till detta kan vara att Saprophyticusbakterierna inte ger positivt utslag på nitritsticka men det kan också bero på att urinen inte funnits i urinblåsan minst 4 timmar.
Ev vita blodkroppar i urinen (positiv leukocyttest) vid undersökning med sticka.
Positiv urinodling. Urinodling skall göras vid feber, misstanke på njurbäckeninflammation (pyelonefrit), graviditet, utebliven effekt av antibiotika efter 3-5 dygn eller vid onormal klinisk undersökning. Kontrollera då även snabbsänka (CRP).

Alternativa överväganden

 • Njurbäckeninflammation (pyelonefrit)
 • Urinrörsinflammation
 • Inflammation i slidan
 • Sköra slemhinnor
 • Klamydia
 • Gonorré
 • Trichomonas
 • Irritation p g a överdriven underlivshygien
 • Framfall
 • Urinblåsebråck (cystocele)
 • Lokal allergisk reaktion
 • Tumör

Utredning

Urinsticka, nitrittest, urinodling. Urinodling skall göras vid feber, misstanke om njurbäckeninflammation, graviditet och vid onormala symtom.

Behandling

Betydande självläkning; 30% av kvinnorna med blåskatarr blir symtomfria utan behandling inom en vecka.
Om patienten önskar behandling ges till en icke-gravid kvinna med typiska symtom antibiotika i 3 – 7dagar. I första hand ges pivmecillinam 200 mg x 2 i 7 dagar, 200 mg x 2 i 3 dagar eller 400 mg x 2 i 3 dagar. Man kan också ge nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dagar.
Beträffande behandling med trimetoprim och cefalexin är rekommendationen att ej använda dessa i första hand p g a risken för sk resistensutveckling som innebär att bakterierna utvecklar motståndskraft mot antibiotikan.
Kvinnor med typiska symtom och som tidigare i livet haft urinvägsinfektion och känner igen sina symtom, kan erbjudas råd och behandling per telefon. Förstagångsinsjuknade liksom vid onormala besvär erbjuds läkarbesök. OBS! Gravida med urinvägsbesvär behandlas i speciellt avsnitt, “Urinvägsinfektion under graviditet”.
Patientens urin skall kontrolleras efter avslutad behandling om blåskatarren varit komplicerad eller om patienten haft hög feber. Dessutom är det viktigt med efterkontroll av gravida. Om oförändrade symtom efter 3-5 dygn trots behandling görs en urinodling.
Infektioner orsakade av Morganella och proteus behandlas med injektion av tobramycin 80 gg/ml i sätesmuskeln 3 dagar i rad. Bakterien är stenbildande, kontrollera med urinodling 3 veckor efter avslutad behandling. Om infektion kvarstår bör patienten bedömas av urolog eller njurmedicinskt specialiserad läkare.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: