Ange ditt sökord

Annons:

Konjunktivit. Bindhinnekatarr i öga. Pollenallergi med rinnande ögon.

Annons:

Definition: Inflammation i ögats konjunktiva (bindehinna) som är en mycket tunn slemhinna täckande ögats sklera (= den vita delen i ögat) liksom täckande ögonlockens insida.

Orsak(-er)

Allergi, virus, klamydia eller bakterier. Patientens sjukdomsberättelse samt status ger ofta bra vägledning.

Symtom

Allergisk konjunktivit (allergisk bindhinnekatarr)

Oftast dubbelsidig och karaktäriseras av klåda, rodnad och ökat tårflöde. “Kullerstensliknande” rodnade upphöjningar kan ses på insidan av ögonlocken. Ibland ses en vätskeansamling i ögats bindhinna vid inflammation orsakad av allergi, infektion eller skada; sk chemos.

En särskild form av allergisk bindhinneirritation kan ses hos kontaktlinsbärare. Av okänd anledning, men ibland efter överdrivet linsbärande eller hos linsbärare med nedsatt tårfilmsfunktion, kan det utvecklas en långdragen allergisk reaktion, så kallad Giant Papillary Conjunctivitis, GPC. Denna kännetecknas av kraftigt förstorade körtlar framför allt vid bindvävsplattan i övre ögonlocket. Detta leder till bristande linskomfort med skav och obehag vid linsbärande, men i övrigt inte så mycket besvär.

Bakteriell konjunktivit (bakteriallt orsakad bindhinnekatarr):

Är ofta, åtminstone till en början, ensidig och ger en uttalad rodnad som är mest uttalad i hinnans/ögats utkant samt på insidan av ögonlocket. Dessutom ses en varig sekretion. Smittan sker genom diretkontakt. Patienten har igenklibbade ögonlock på mornarna. Insidan av ögonlocket har ett “knottrigt” utseende; endera bleka runda prickar eller “kullerstensliknande” rodnade upphöjningar.

Viral konjunktivit (virusorsakad bindhinnekatarr):

Oftast dubbelsidig och ger ofta mer uttalad skav och rodnad. Ibland synpåverkan, framför allt i form av ökad ljuskänslighet. Ökat antal synliga blodkärl i ögonen. Vattnig tårsekretion. Ögonlockssvullnad. Eentuellt ses “kullerstensliknande” rodnade upphöjningar på insidan av ögonlocken.. Besvären kommer ofta i samband med en förkylning och brukar pågå i 2-4 veckor.

Klamydiakonjunktivit:

Oftast ganska rejäl rodnad, men ingen påtaglig varig sekretion. Diagnosen bör misstänkas om behandling enl ovan ej hjälper.Ofta knottrigt utseende av bindehinnan och kan misstolkas som allergisk konjunktivit. Diagnostiseras efter provtagning med odling från ögats konjunktiva (bindehinna). Patienter med klamydiakonjunktivit är ofta symtomlösa bärare av genital klamydia. Därför gör man ofta på dessa patienter även  en provtagning från underlivet. Barn med klamydiakonjunktivit kan ha blivit smittade i samband med förlossning och burit smittan symtomlöst länge.

Alternativa överväganden med delvis liknande symtom:

Hormonellt orsakade ögonbesvär (vid vissa typer av överproduktion i thyroidea) . Vid dessa tillstånd skavkänsla, ljuskänslighet, ökat tårflöde mm.

Behandling

Allergisk konjunktivit (allergiskt orsakad bindhinnekatarr):  Antihistamin i form av ögondroppar, eventuellt i kombination med antihistamin i tablettform. Ögondroppar innehållande natriumkromoglikat är ett alternativ.
Giant Papillary Conjunctivitis (GPC): Behandlas med linsvila och flera månaders behandling med lokalverkande antihistamindroppar.
Bakteriell konjunktivit (bakteriellt orsakad bindhinnekatarr): Flertalet akuta infektiösa bindhinnekatarrer läker utan antibiotikabehandling. Vid måttliga besvär kan patienten tvätta sig med ljummet kranvatten några gånger/dygn. Vid uttalade besvär eller om besvären fortgår i mer än 1 vecka ges antibiotikadroppar. Vid stafykockinfektion väljes fusidinsyra . I övriga fall används kloramfenikol. Vid behandling hos kontaktlinsbärare överväges behandling med levofloxacin p g a risk för pseudomonasinfektion.
Viral konjunktivit (virusorsakad bindhinnekatarr): Botande behandling saknas, men tårvätskeersättningsmedel kan vara av värde i symtomlindrande syfte.
Klamydiakonjunktivit: Tablettbehandling med doxycyklin. Patienten skall remitteras till könspoliklinik för smittspårning. Anmälan skall ske till smittskyddsläkare.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: