Ange ditt sökord

Annons:

Bensår, arteriella

Annons:

Ben- och fotsår – Arteriella

Definition:

Ulceration eller gangrän på tå eller fot samt ett systoliskt ankeltryck < 50 mmHg. Diabetiker överrepresenterade.

 

Orsak:

Förträngning i artärerna sekundärt till åderförkalkning. Välkända riskfaktorer är rökning, hypertoni, hyperlipidemi och diabetes. Otillräcklig tillförsel av syrgas och näringsämnen ger upphov till lokal vävnadsdöd.

 

Symtom:

Vanligen torra, smärtsamma sår, mer distalt än venösa; på fotrygg, häl, tår, ibland i malleolhöjd. Ofta djup/svart nekros, exposition av underliggande senor. Fotpuls palperas ej. Smärta, särskilt nattetid (foten då i högläge). Smärtan lindras om patienten hänger med benet över sängkanten. Avblekning av foten vid elevation.Komplikationsrisker är bl.a. sekundärinfektion med snabbt spridande gangrän, sepsis.

 

Utredning:

Anamnes: Tidigare sjukdomar (hypertoni, diabetes, hyperlipidemi?) Mediciner, rökvanor. I princip skall alla tidigt i förloppet remitteras till kärlkirurg för bedömning.

Status: Inspektion, pulspalpation, ankeltrycksmätning (se under Utredning vid inledningen av avsnittet!), elevationstest, eventuellt tåtryck (remiss till klinfys lab). Inför ev. kärlrekonstruktion görs färgdoppler – om säker op.indikation ev. även bäcken-/benangiografi. Kartläggning av stenosen med angiografi (bäcken/ben) utförs endast om patienten bedöms operabel. Ultraljud (ner till knä) liksom CT är alternativa undersökningstekniker.

 

Behandling

Rökstopp! Svarta nekroser avlägsnas försiktigt mekaniskt. Gula nekroser löses ofta upp under behandlingens gång, särskilt om hydrokolloidplattan används. Försiktig ödembehandling. Patienten skall ej få ökad smärta av kompression – avlägsna kompressionsförband nattetid. Naturligtvis används ej kompression vid svårare ischemi.

Hudtransplantation övervägs vid stora sår med förväntad lång läkningstid. Såren kan täckas med hydrokolloidförband (DuoDerm, Tegasorb Thin) eller salvkompress (Jelonet, Unitulle). Få omläggningar. Byt hydrokolloidförband vanligen en gång per vecka med tätare byten vid kraftig sekretion.

Justering av blodtryck, smärtstillande, ASA. Vid infektion antibiotika per oralt Vid bekräftad misstanke om arteriellt sår remitteras till kärlkirurg för ställningstagande till arteriell rekonstruktion via konventionell kirurgi/PTA. Primär amputation när kärlrekonstruktion ej är möjlig och vid svåra smärtor/infektion.

 

Aktuella Mediciner:

ASA: T Trombyl.

Flukloxacillin: T Heracillin. T Flukloxacillin.

Hydrokolloidplattor: DuoDERM olika storlekar t.ex. 10 x 10 cm. No 5 st (hjälpmedelskort).

Tegasorb Thin, ex 10 x 10 cm. No 5 st (hjälpmedelskort).

Salvkompress: Salvkompress Jelonet olika storlekar, t.ex. 10 x 10 cm. No 10 st.

 

 

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: