Ange ditt sökord

Annons:

Bakteriell ledinflammation (Septisk artrit / Bakteriell artrit)

Annons:

Orsak(-er)

Bakterier som sprider sig via blodbanor i samband med ledpunktion, operation eller infektion på annat ställe i kroppen. Tänk på bett och stickskador!
Bakteriella ledinflammationer är vanligast hos små barn och äldre.
Inflammationen uppstår lättare om patientens allmäntillstånd är nedsatt, om patienten missbrukar alkohol eller narkotika, behandlas med mediciner som nedsätter kroppens immunförsvar, har annan sjukdom i leden eller har en ledprotes inopererad.
Vanligaste bakterierna är Staph.aureus, Staph.epidermidis, Pneumokocker, Streptokocker och gramnegativa tarmbakterier.

Symtom

Akut insättande besvär med såväl vilo- som röelsesmärta. I regel drabbas bara en led och då en av de stora lederna (höft-, knä-, fot-, axelled). Hos missbrukare som injicerar sina droger kan leden mellan korsbenet och tarmbenet (sacroiliacaleden) respektive leden mellan den yttersta spetsen av benlisten på skulderbladets baksida och nyckelbenet (acromioklavicularleden) drabbas.
Patienten har ofta feber med påverkat allmäntillstånd. Symtomen kan vara diskreta och diagnosen svår att ställa hos patienter med behandling som trycker tillbaka immunförsvaret (immunosupprimerande behandling), t ex vid behandling av patienter med kronisk ledgångsreumatism (reumatoid artrit).

Status

Smärta, fixerad led. Tydligast ses kapselsvullnaden, rodnaden och värmeökningen på de ytters liggande tå- och fingerlederna. Som regel feber och allmänpåverkan.

Alternativa överväganden

Gikt, Pyrofasfatartrit, Blod i led efter våld (Hemartros) Reaktiv artrit, försämring vid ledgångsreumatism eller artrossjukdom. Rosfeber. Borrelia, Psoriasisartrit, TBC. Inopererad ledprotes som lossnat.

Utredning

Ledpunktion med odling och direktmikroskopi av ledvätskan. Ledvätskan är grumlig med högt antal vita blodkroppar, förhöjt laktat och sänkt ledsocker/blodsockerkvot.
Blododling.
Odlingar tas också från misstänkta lokaler som kan vara orsak till infektionen (kan vara urinvägar, underliv, munhåla, tänder, svalg, sår).
Blodprover: Vita blodkroppar (LPK). Diff. Snabbsänka (CRP). Sänka (SR). S-Urat. P-glukos.

Behandling

Akutremiss till infektions- eller ortopedklinik för antibiotikabehandling i dropp och eventuellt ledspolning. Eventuellt ges samtidig kortisonbehandling för att skona ledbrosket. Brosknedbrytningen går mycket fort och behandling får därför inte försenas.
I efterförloppet ges antibiotika under 4-6 veckor och avlastning av leden. Följes med röntgen för att utesluta ledskada och inflammation i benvävnaden.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: