Ange ditt sökord

Annons:

Andnöd, Lufthunger (Dyspné)

Annons:

Orsak(-er)

  • Naturlig (fysiologisk) andnöd: Uppkommer vid ansträngning och vid vistelse på höga höjder.
  • Andnöd orsakad av förändringar i luftvägar och lungor: Förträngningar i de övre luftvägarna, krupp, falsk krupp, tumörer, inandade främmande föremål, kramp i struphuvudets muskler, förträngning av luftstrupen, struma, sjuklig utbuktning på stora kroppspulsådern, tumör i mellanrummet mellan lungorna, lungcancer, lungtuberkulos eller resttillstånd efter tuberkulosbehandling, vätska i hjärtsäcken, astma, kronisk obstruktiv lungsjuk­dom (KOL), förstörda lungblåsor (emfysem), lunginflammation, blodpropp i lungan, luft i lungsäcken, inflammation i lungsäcken och förhöjt blodtryck i lungblodkärlen. Lungfibros.
  • Hjärtsjukdomar: Sviktande hjärtfunktion, vätskeansamling i lungblåsorna (lungödem).Kärlkramp (angina pectoris), hjärtinfarkt, blod i hjärtsäcken (hjärttamponad), snabb oregelbunden hjärtrytm (takyarytmier), klaffsjukdom.
  • Blandade orsaker: Blodbrist, fetma, “för hög” andning (se detta avsnitt i detta kapitel), låg ämnesomsättning (hypothyreos), syraförgiftning (acidos) vid diabetes, urinförgiftning (uremi), förgiftning, hjärntumör, hjärninflammation (encefalit), bindvävssjukdomen systemisk lupus erythematosus (SLE ), sarkoidos (inflammatoriska förändringar i lungvävnaden), sklerodermi (bindvävssjukdom), ryggsjukdomar med kyfos (“puckelrygg”), muskelsjukdomar, ledgångsreumatism, neurologisk sjukdom, njursjukdom, leversjukdom. Cancersjukdom även utanför lungorna.

Behandling

Riktas mot respektive sjukdoms orsaker.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: