Ange ditt sökord

Annons:

Andnöd, Lufthunger (Dyspné)

Annons:

Orsak(-er)

  • Naturlig (fysiologisk) andnöd: Uppkommer vid ansträngning och vid vistelse på höga höjder.
  • Andnöd orsakad av förändringar i luftvägar och lungor: Förträngningar i de övre luftvägarna, krupp, falsk krupp, tumörer, inandade främmande föremål, kramp i struphuvudets muskler, förträngning av luftstrupen, struma, sjuklig utbuktning på stora kroppspulsådern, tumör i mellanrummet mellan lungorna, lungcancer, lungtuberkulos eller resttillstånd efter tuberkulosbehandling, vätska i hjärtsäcken, astma, kronisk obstruktiv lungsjuk­dom (KOL), förstörda lungblåsor (emfysem), lunginflammation, blodpropp i lungan, luft i lungsäcken, inflammation i lungsäcken och förhöjt blodtryck i lungblodkärlen. Lungfibros.
  • Hjärtsjukdomar: Sviktande hjärtfunktion, vätskeansamling i lungblåsorna (lungödem).Kärlkramp (angina pectoris), hjärtinfarkt, blod i hjärtsäcken (hjärttamponad), snabb oregelbunden hjärtrytm (takyarytmier), klaffsjukdom.
  • Blandade orsaker: Blodbrist, fetma, “för hög” andning (se detta avsnitt i detta kapitel), låg ämnesomsättning (hypothyreos), syraförgiftning (acidos) vid diabetes, urinförgiftning (uremi), förgiftning, hjärntumör, hjärninflammation (encefalit), bindvävssjukdomen systemisk lupus erythematosus (SLE ), sarkoidos (inflammatoriska förändringar i lungvävnaden), sklerodermi (bindvävssjukdom), ryggsjukdomar med kyfos (“puckelrygg”), muskelsjukdomar, ledgångsreumatism, neurologisk sjukdom, njursjukdom, leversjukdom. Cancersjukdom även utanför lungorna.

Behandling

Riktas mot respektive sjukdoms orsaker.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: