Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Definition:

Överkänslighetsreaktion orsakad av immunologiska mekanismer.

Orsak:

Antikropps- eller cellmedierad. Allergiska luftvägsbesvär respektive mag-tarmbesvär är oftast orsakade av IgE- antikroppar.

Utredning:

Generellt gäller att diagnosen Allergi inte får sättas på grundval av enskilt testutslag. Korrelerande symtom måste finnas.

Symtom:

Beroende på drabbat organ enligt nedan. Generellt orsakar en allergiskt utlöst inflammation i luftvägar, ögon med flera organ en sekundär hyperreaktivitet i slemhinnorna. Exempel är långdragna luftvägsbesvär som hosta, försämring vid fysisk ansträngning mm vid allergisk astma.

Allergisk alveolit: Feber, trötthet, andningssvårigheter, hosta mm. Se avsnittet ”Allergisk alveolit”.

Allergisk anafylaxi: Allvarlig, spridd eller generell överkänslighetsreaktion, kan bli livshotande. I typfallet svår allmänpåverkan med andningspåverkan och chock efter fisk- eller jordnötsförtäring eller bi-/getingstick. Se avsnittet ”Anafylaktisk reaktion”.

Differentialdiagnos:

Icke-immunologiskt orsakad anafylaxi.

Allergisk astma: Variabel och reversibel luftvägsobstruktion. Sekundärt ofta ökad känslighet i luftvägarna för luftvägsirritanter som kall luft, starka dofter etc. Se avsnittet ”Astma”.

Differentialdiagnos:

Icke-allergisk astma. Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna. Se detta avsnitt.

Allergisk dermatit. Allergisk kontaktdermatit: Rodnad, kliande hud. Eventuellt papler, bullae, vesicler. Detta allergiska ”eksem” är oftast en allergisk kontaktdermatit (läder, krom, nickel, gummi, konserveringsmedel, parfym, hårfärgningsmedel, härdplaster, växter som Primula och Krysantemum.) Se avsnittet ”Allergiskt kontakteksem”.

Differentialdiagnos:

Atopiskt eksem: Konstitutionell torr och lättirriterad hud (ofta hos patient med anamnes på allergiskt astma/allergisk ringt). Se avsnittet Eksem i Hudkapitlet.

Irritativ kontaktdermatit (efter frekvent kontakt med vatten, rengöringsmedel, starka lösningsmedel mm). Se avsnittet ”Traumiterativt eksem”.

Sebboroisk dermatit. Nummulär dermatit. Blöjdermatit. Hypostatisk dermatit. Dermatitis herpetiformis. Solutlöst dermatit. Se respektive diagnos under avsnittet ”Eksem” i Hudkapitlet.

Allergisk konjunktivit/Allergisk rinokonjunktivit: Uppträder ofta parallellt med allergisk rinit. Klåda och sveda i ögon, tårsekretion, rodnad konjunktiva. Se avsnittet ”Konjunktivit”.

Differentialdiagnos:

Viruskonjunktivit, kontaktallergisk konjunktivit, icke-allergisk konjunktivit.

Allergisk rinit/Hösnuva: Nästäppa, rinnsnuva, nysningar mm. Se avsnittet ”Rinit, allergisk”

Differentialdiagnos:

Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna. Vasomotorisk/ Icke- allergisk rinit. Rhinitis medicamentosa. Se dessa avnitt.

Allergisk urtikaria/”Nässelutslag”, Allergiskt kontakteksem: Lokala eller spridda kvaddlar, stark klåda.

Allergisk kontakturtikaria/Allergiskt kontakteksem: Uppvisar lokala hudsymtom efter direktkontakt med ämnen man är allergisk mot, exempelvis gummi. Ofta symtom även runt själva hudområdet som varit i kontakt med allergen.

Autoimmun allergisk urticaria: Uppvisar spridda kvaddlar. Utlösande faktor kan vara infektion (virus, streptokocker, mononukleos), födoämnen (ägg, nötter, fisk, skaldjur m fl), malignitet respektive kollagenos. Se avsnittet ”Urticaria” i Hudkapitlet.

Bigiftallergi. Getingallergi: Kan ge livshotande påverkan med anafylaktisk chock. Allergiutredning och eventuellt ASIT, (allergenspecifik immunterapi/hyposensibilisering), aktuellt endast vid kraftig generell reaktion. Adrenalinpennor (Anapen/Epipen 0,3 mg i.m.) förskrivs endast i undantagsfall innan utredning är gjord eftersom de erfarenhetsmässigt nästan aldrig kommer till användning men ofta stigmatiserar patienten. Se även avsnittet ”Anafylaktisk reaktion”.

Födoämnesallergi:

Specifik födoämnesallergi: Uppvisar allt från beskedliga till svåra symtom från mag-tarmkanalen, andningsvägarna och/eller hudmanifestationer som urtikaria mm. I vissa fall anafylaxi. Se avsnittet ”Födoämnesallergi” i kapitlet Mag- Tarmsjukdomar.

Autoimmun födoämnesallergi med typfallet celiaki: Uppvisar gasbesvär, diarré, magsmärtor mm. Ibland viktnedgång.

Differentialdiagnos:

Icke-allergisk födoämnesöverkänslighet (exempel laktosintolerans, hudrodnad och svullnad runt munnen efter intag av citrusfrukter, jordgubbar, tomater). Se avsnittet ”Celiaki” i kap Mag- Tarmsjukdomar.

Läkemedelsallergi: Är sällsynt! Kan bli fullminant med anafylaxi. Se avsnittet ”Penicillinallergi”.

Differentialdiagnos:

Läkemedelsöverkänslighet.
 

Fördjupning:

Originalartikel i Läkartidningen nr 6-2006, s 379-383

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: