Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Definition

AIDS är en samlingsbeteckning för en rad symtom på en förvärvad immunbristsjukdom.

Orsak(-er)

Denna immunbristsjukdom orsakas av HIV-virus. Detta är ett så kallat retrovirus med förmågan att infoga sin arvsmassa i den infekterade värdcellens arvsanlag.
Risken för att smitta ökar vid många tillfälliga sexuella kontakter och vid intravenöst missbruk.
Smittan överförs framförallt vid samlag med oskyddade genitaier eller anala samlag och vid blodtransfusion. I samband med graviditet och födsel kan viruset också överföras från smittad mor till barn. Smittar inte vid djupa kyssar.

Symtom

Inom någon månad efter smitta, får 30-50 procent en akut sjukdom som liknar körtelfeber (mononukleos) med halsont, feber, hudutslag, muskel- och ledsmärtor och ibland även tarmbesvär eller neurologiska symtom.
Efter en relativt lång period med symtomfrihet kan besvär med nattsvettningar, avmagring och trötthet tillstöta. Även lymfkörtlarna är då ofta förstorade. Immunförsvaret är nu försvagat och mikroorganismer, som normalt hindras från att få fäste och föröka sig vilket ger infektionssymtom. Det är t.ex. vanligt med vita beläggningar på tungan p.g.a. en svampinfektion i munnen. Infektioner av olika herpesvirus blossar upp t ex bältros, liksom bakterieinfektioner i mellanörat (otiter) och i näsans bihålor (sinuiter).
Olika allvarliga infektioner inträffar under i genomsnitt 8-10 års tid, då i övrigt annars föga smittosamma ämnen, ger symtom när immunsystemet sviktar. Det leder till svårbehandlade lunginflammationer av den jästsvampbesläktade encelliga organismen pneumocystis carinii, hjärnhinneinflammationer av den encelliga parasiten toxoplasma, inflammationer i ögats näthinna av cytomegalovirus eller infektion av mykobakterier som kan drabba hela kroppen.
Dessa infektioner ligger till grund för begreppet AIDS (i översättning: förvärvat immunbristsyndrom) eventuellt i kombination med tumörsjukdomarna Kaposis sarkom i hud och bindväv, och B-cellslymfom i hjärnan. Det är alltså inte aidsviruset HIV som dödar den drabbade utan de många sjukdomar som följer i immunbristens spår.

Utredning

Genom blodprov kan man spåra antikroppar mot HIV och fastslå infektionens natur. Det tar cirka 3 veckor efter smittotillfället innan dessa antikroppar uppträder. Helt säkert finns dessa antikroppar inom 3 månader efter smittotillfället.

Behandling

Patienten ska behandlas på en infektionsklinik.
Anmälan sker enligt Smittskyddslagen.
Något vaccin mot sjukdomen finns ej.

Patientorganisation/patientorganisationer

Riksförbundet för hivpositiva

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: