Ange ditt sökord

Vi vill se mer av hälsofrämjande metoder

Vi vill se mer av hälsofrämjande metoder

Fler recept på fysisk aktivitet, rökstopp, samtal kring alkoholkonsumtion – det mår vi och hela samhället bättre av. Sedan ett år tillbaka har Tidskriften Doktorn tillsammans med flera andra aktörer inom hälsoområdet aktivt lyft fram hälsofrämjande metoder som ett sätt att få ett friskare liv.

Annons:

Vi ser nu att intresset i vården och hos patienter ökar stadigt. Flera Landsting jobbar aktivt med att införa hälsofrämjande metoder i sina verksamheter.
Det var ett år sedan jag satt med Per Nyman, vd på Capio Närsjukvård och diskuterade kring hur man når ut med information om hälsofrämjande metoder till patienterna.
– Vi på Capio vill se till hela patienten och vår personal kan arbeta med motiverande samtal och vi kan skriva recept på fysisk aktivitet, men hur ska vi nå ut till patienterna så att de vet vilken hjälp de kan få, funderade Per.
Då kläcktes idén : Om alla organisationer inom hälsoområdet hjälps åt och använder sina unika kunskaper för att dra åt samma håll, blir det en synergieffekt som kan öka intresset för hälsofrämjande metoder. Det visade sig när jag talade med professor Lars Edgren på Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap att idén inte var ny. Han nämnde däremot att samarbete över gränserna och att ta tillvara på olika aktörers unika egenskaper är ett av de effektivaste sätten att lyckas med folkhälsosatsningar.
Vi på Tidskriften Doktorn har nu artiklar, informationsfilmer och broschyrer i väntrummen för att berätta att det finns bra metoder för att leva friskare oavsett vilken utgångspunkt varje enskild individ har.

Följande organisationer är med och samarbetar kring kampanjen

Doktorn /Doktorn.com

Företag med informationskanaler inom hälsa och medicin
Unik egenskap: Når ut med information via väntrums-TV, tidning, broschyrer till 650 mottagningar

Capio / Capio.se

Stor aktör inom hälso- och sjukvård
Unik egenskap: Når en stor mängd patienter som kan erbjudas hälsofrämjande metoder

Carema / Carema.se

Stor aktör inom vård och omsorg
Unik egenskap: Når en stor mängd patienter som kan erbjudas hälsofrämjande
metoder

Stressforskningsinstitutet / Stressforskning.se

Nationellt kunskapscentrum för stress och sömn
Unik egenskap: Forskning och kunskap kring sömn & stress

Handikapporganisationerna / HSO.se

43 handikapp- och patientförbund i samverkan
Unik egenskap: Kontakter med och kunskap om patienternas situation

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet / Fyss.se

Sektion i Svenska läkarsällskapets Idrottsmedicinska förening
Unik egenskap: Kunskap inom fysisk aktivitet och dess effekter för hälsan

Sluta-Röka-Linjen 020-84 00 00Karolinska institutet

, Institutionen för folkhälsovetenskap
Unik egenskap: Kunskap samt hjälper människor att sluta röka genom stöd via telefon

Alkohollinjen 020-84 44 48

Karolinska institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap
Unik egenskap: Kunskap samt hjälper människor att förändra alkoholvanor genom stöd via telefon

Nationella Hjälplinjen 020-22 00 60

Jourtelefon i samarbete med patient- och anhörigorganisationer
Unik egenskap: Ger stöd till patienter i kris genom samtal med professionella medarbetare

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: