Ange ditt sökord

Är du nyfiken på din personlighet kan detta vara en spännande bok för dig. Foto: Privat

Är du nyfiken på din personlighet kan detta vara en spännande bok för dig. Foto: Privat

Vem är du? Modern personlighetsforskning

Att svara på frågan ”vem är du?” är för de flesta inte speciellt enkelt. Det finns olika former av personlighetstester vilka har varit mycket populära vid exempelvis rekrytering av personal. Boken ”Vem är du?” av Petri Kajonius och Anna Dåderman (förlag Fri tanke) beskriver vad den moderna personlighetsforskningen har kommit fram till och du kan själv testa din personlighet utifrån Big Five-modellen, för att komma närmare svaret på frågan.

Annons:

Tidigare ansåg man att människor var ett oskrivet blad som livet skriver in sin påverkan på. Dagens personlighetsforskning pekar i stället på att personligheten snarare skriver in sin påverkan på hur ditt liv gestaltar sig. I boken ”Vem är du?” av Petri Kajonius och Anna Dåderman utgiven av förlaget Fri tanke, får man en översikt av den senaste forskningen inom personlighetspsykologi, men även förklarat hur Big Five-modellen kan tillämpas privat liksom professionellt.

Författarna definierar personlighet som de över tid och i olika situationer återkommande egenskaper i form av känslor, tankar och beteenden som skiljer en person ifrån en annan. Personlighetsdrag kan förklara dina värderingar, relationer och arbetssätt.

Forskning visar att våra olikheter i personlighet är genetiskt ärftliga. Personlighetsdrag härrör ifrån biologiska processer i hjärnans struktur och funktion. Neurotransmittorer och hormoner spelar en roll i detta. Författarna beskriver att en gemensam normal uppväxtmiljö oftast inte har någon bestående effekt på personligheten som vuxen. Det är snarare vår personlighet, dvs DNA, som skapar livet än tvärtom (detta ifrågasätter Freud och anknytningsteorier är därmed ofta överskattade). Den vuxna personligheten är med andra ord stabil och svår att medvetet förändra. Det finns få gemensamma erfarenheter i livet som förändrar personlighet med bestående resultat. Individers personlighet blir mer tydligt med mer frihet/jämlikhet. Olikheter mellan män och kvinnor är större i jämlika samhällen, vilket kan ha att göra med att vi väljer utifrån personlighet snarare än förväntningar från samhället/familjen. Författarna tar exemplet att kvinnor i Indien kanske mer drivs till att bli höginkomsttagande ingenjör till följd av fattigdom eller tradition, medan en kvinna i Sverige drivs till att känna sig fri att välja utifrån eget tycke.

Författarna beskriver att våra personlighetsdrag kan sammanfattas i de fem så kallade Big Five-dragen: Extraversion (nivå av utåtriktning och hjärnan upplivas i närvaron av andra), neuroticism (nivå av oro och känslomässig instabilitet), välvillighet (nivå av omtanke och empati), samvetsgrannhet (företagsamhet, planering, noggrant utförande) och öppenhet (nivå av förändringsbenägenhet och intellektuell nyfikenhet). I boken kan du testa din personlighet utifrån Big Five-modellen.

Om du är nyfiken på din personlighet och hur den kanske påverkar ditt liv rekommenderar jag denna bok. Själv fick jag en aha-upplevelse av kunskapen att vår personlighet är relativt statisk, även om vi självklart förändras något med åren tack vare olika erfarenheter och aktivt förändringsarbete. Om jag hade vetat detta tidigare hade jag sparat en hel del energi på att inte försöka förändra mig själv till någon jag inte är, utan i stället acceptera den jag är och fokusera mer på mina styrkor. Om vi från tidig ålder och även i skolan fokuserade mer på våra styrkor än våra svagheter, tror jag att vi skulle bli mer motiverade, utvecklas positivt och må bättre.

Annons:

Källor:

Vem är du? av Petri Kajonius & Anna Dåderman

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: