Ange ditt sökord

Etymologi, läran om ordets ursprung.  Foto: Shutterstock

Etymologi, läran om ordets ursprung. Foto: Shutterstock

Varifrån kommer orden? – Etymologi

Har du koll på varför vi säger som vi gör? Många av de ord som vi använder varje dag har en lång och spännande historia.

Annons:

Nästan alltid finns en helt logisk förklaring till ordets sammansättning, nedan ger vi några exempel!

Hallucination – kommer från latinets ”hallucinari” som betyder att drömma eller att prata förvirrat. En tidigare latinsk verbform var ”alucinari” som står för att vara inblandad i småprat eller att låta tankarna vandra omkring. Det kommer i sin tur från grekiskans ”aluein” – att vandra omkring eller vara distraherad i tankarna.

Handikapp – kommer ur engelskans ”hand in the cap”, Vi menar med handikapp en nackdel eller börda som minskar chansen till framgång och om det används om en person syftar man oftast till en fysisk nackdel. Termen kommer ur sportens värld för cirka 200 år sedan.

Begreppet kommer från att man placerade en tilläggsvikt på en hästrygg, inför ett lopp, på en på något sätt överlägsen häst. Uttrycket kommer från sedvänjan att placera pengarna man slog vad om i en mössa (cap) hos den opartiske domaren, som bestämde tilläggsvikten som skulle bäras av den överlägsna hästen i syfte att få en rättvisare tävlan.

Utmanaren och den utmanade stack var för sig ner handen i mössan. Om någon tog tillbaka sina pengar så blev det då ingen tävlan. Om båda däremot visade på en tom hand så var villkoren accepterade och tävlingen startade. Gesten med ”the hand in the cap” kom helt enkelt att benämnas handikapp.

Harläpp – är en medfödd defekt i överläppen som beror på att benen i käken inte förenas under fosterutvecklingen. Det har kommit att kallas så, på flera språk, eftersom haren normalt har en delad överläpp.

Haschish – är den torkade blommande toppen av hampaväxten, som rökes eller tuggas eller koks ihop till cannabis. ”Hashish” är det arabiska ordet för torkad växtlighet som exempel hö. Sålunda på engelska är hashish analogt till ”grass” – gräs vilket är ett vanligt slangord för marijuana, inte bara i USA. Cannabis är ett direkt lån från latinets ord för hampa och i sin tur relaterat till grekiskans ”Kannabis”. Antikens folk var väl förtrogna med hampans psykiska påverkan och att nyttja detta som rökverk är sålunda inte alls någon ny upptäckt.

Hösnuva – beskrevs först år 1819 av engelsk läkare John Bostock (1773-1846) som själv led av ett tillstånd som han kallade ”sommarkatarr” eftersom det uppträdde årligen sent på sommaren. Kort därefter förmodades, helt korrekt, att det var pollen som orsakade besvären, men källan troddes vara moget gräs slaget till hö. Ännu senare kunde pollen från växter av släktet ambrosia korrekt anges som orsak. Feber är ingenting som karakteriserar en allergi, även om det kallas ”hay fever” på engelska. ”Höfeber” är sålunda ett helt missvisande ord på engelska, även om det används ofta och vårt hösnuva är då något bättre.

Hjärta – kommer från anglo-saxiskans ”heorte”. Trots att det så småningom blev känt att blodet cirkulerade, så har hjärtat i grund och botten kommit att förenas med liv och vitalitet och betraktas som platsen för mod och oräddhet. Vi använder också många figurativa ord som hjärtlig, ha hjärtat i halsgropen, av hela sitt hjärta, krossat hjärta, hjärtlös i det dagliga språket.

Hemoglobin (Hb ex Hb-värde) – har sitt ursprung i grekiskans ”haima” = blod. Ordet förefaller vara en kombination av hemo- det vill säga blod och glob = boll och ändelsen -in som då talar om att det är en substans. Det vill säga ordet skulle betyda ”blod-bollsämne”, vilket kan låta dumt men faktiskt är precis vad ordet betyder på tyska nämligen ”Blutkügelchenstoff”. Den ursprungliga formen av ordet var säkert hematoglobulin vilket förkortades till hemoglobin. Det var först senare när man bättre förstod den kemiska sammansättningen som det blev mera rätt med hemoglobin när heme- stod för pigmentinnehållet och globin för äggviteinnehållet. I vardagslag säger man Hb-värdet eller blodvärdet när man menar blodets innehåll av hemoglobin.

Heroin – beskrevs först 1874 som ett halvsyntetiskt ämne som härstammade från morfin och blev uppmärksammat 1898 när det började säljas av Bayer i Tyskland. Namnet kom på förslag av chefen (Dr Heinrich Dreser) på forskningsavdelningen som tog namnet från tyskans ”heroisch” – heroisk, stark. Man hävdade att heroin var både starkt (vilket är sant då det är dubbelt så kraftfullt som morfin) och godartat (vilket är lögn då det är en elakartad tillvänjande egenskap i substansen).

Egendomligt nog ansågs heroin till en början vara en behandling för morfinmissbruk dvs. morfinister. Ännu egendomligare är då att erinra om att morfin en gång i tiden ansågs som behandling för opiummissbruk. Ibland är det inte lätt att lära läxan!

Homeopati – är ett begrepp om medicinsk behandling som introducerades av den tyske läkaren Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843). Konceptet var inte nytt utan känt från antikens ”Similia similibus curantur” dvs. lika botar lika. Man menade helt enkelt att symtom behandlas bäst med ämnen eller substanser som i sig framkallar samma reaktion.

Ett exempel är sålunda att behandla feber med ett ämne som höjer temperaturen dvs. bekämpa eld med eld. Härur kom det att kallas homeopati från grekiskans ”homo-” dvs. lika eller samma (homo sapiens är alltså latin!) och grekiskans ”pathos” = lidande eller sjukdom.

Hahnemann själv föreslog termen allopati sammansatt av grekiskans ”allo-” det vill säga annan och ”pathos” för att markera andra medicinska läror som använde läkemedel med motsatt effekt än de som symtomen hade. Hahnemann använde väldigt låga doser av substanser med symtomlika effekter och hans föreskrifter var därför i allmänhet ofarliga.

Hormon – kommer från grekiskans ”horme” = impuls, stöt, hormaein – att sätta i rörelse, driva på. Detta grekiska ord finns redan i Hippokrates skrifter för att ange aktiviteten av de på den tiden godtagna ”vitala principer” som skulle ha betydelse för att få kroppssafterna igång. Termen återupplivades 1902 när Bayliss och Starling beskrev sekretin, såsom det ämnet från blodet som stimulerar bukspottkörtelns sekretion.

Detta kallades av dem för ”secretin” av latinets ”secretus” = det som är avskilt. Sekretin är det första hormonet, i vår mening, som upptäcktes.

Hospital – kommer från latinets ”hospitalia” – rum för främlingar eller gäster. Detta i sin tur kommer från latinets ”hospes” som kan betyda antingen en besökare eller en som underhåller en besökare. Vi finner ordet igen i hospice, hostel och hotell, allt i betydelsen att härbärgera gäster. Ett urgammalt mycket känt sjukhus med ett propert namn är Hôtel-Dieu i Paris, Guds ”hospice” eller gästhärbärge.

Hygien – är vetenskapen om förebyggande medicin och då särskilt tillämpningen av hälsosamma vanor. Det är uppkallat efter ”Hygeia”, en av två döttrar till den grekiske läkekonstens gud, Asklepios (Aesculapius på latin). Den andra dottern Panaceia blev gudinna för läkning. Hygeia, som hälsans gudinna, ansågs ge en hälsosam omgivning (miljö) och sålunda gynna en sund tillväxt och förmågan att avvärja sjukdomar. Det är därför inte förvånande att det blev en bitter rivalitet mellan de två systrarna eftersom det ju inte blev särskilt mycket att göra för Panaceia om Hygiea skötte sig bra. I dagligt språkbruk numera är det väl närmast renlighet man tänker på när ordet hygien användes. Det är heller ingen dålig sjukdomsförebyggande åtgärd!

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: