Ange ditt sökord

Klimatförändringarna ger konsekvenser även för vår hälsa, exempelvis risk för ökade infektioner. Foto: Shutterstock

Klimatförändringarna ger konsekvenser även för vår hälsa, exempelvis risk för ökade infektioner. Foto: Shutterstock

Värmeökningen ger mer denguefeber och malaria

Vi kommer att se en ökad spridning av denguefeber och Malaria i Europa. Detta är endast ett exempel på hur förbränning av fossila bränslen och ett varmare klimat påverkar människors hälsa negativt. Det belyser en rapport från 44 europeiska forskare.

Annons:

Efter hetaste sommaren i Europa publiceras i Lancet Public Health en rapport som visar vilka konsekvenser klimatförändringen kan få för vår hälsa, men även vilka hälsofördelar som finns om klimatomställningen lyckas i tid. Men rapporten är tydlig – det är brådskande! I rapporten beskrivs omfattande, redan befintliga hälsoeffekter i Europa genom en ökad exponering för extrema väder- och klimathändelser, ökad risk för att smittas av infektionssjukdomar, värmerelaterade sjukdomar och dödsfall till följd av exponering för luftföroreningar.

Rapporten om hälsorisker visar till exempel att:

  • under 2000-2009 jämfört med 2010-2019 ökade exponeringen för värmeböljor i genomsnitt med 57 procent (dock fanns lokala ökningar på mer än 250 procent).
  • risken för spridning av infektionssjukdomar som denguefeber, malaria, vibrioinfektioner och West Nile-viruset ökar i Europa.
  • förbränningen av fossila bränslen ledde år 2020 till 117.000 dödsfall på grund av luftföroreningar, främst från transportsektorn.
  • nästan 60 procent av 197 undersökta städer i Europa rapporterar att klimatförändringarna hotar hälso- och sjukvården eller folkhälsan, med värmerelaterade sjukdomar som den största klimatrelaterade hälsorisken.

Denna rapport kan ses som en varningsklocka för europeiska regeringar, hälso- och sjukvårdsledningar och andra beslutsfattare att ta till sig i arbetet för att skydda människors hälsa, säger Maria Nilsson, professor vid Umeå universitet och ordförande för Lancet Countdown i Europa, som står bakom rapporten.

Covid-19-pandemin har ökat fokus på behovet av att skydda européernas hälsa, men nu är det tydligt att klimatförändringarnas ökande hälsoeffekter sätter ytterligare press på hälso- och sjukvården på kort likväl som på lång sikt, enligt Maria Nilsson.

– För att klara det behöver vi klimat- och miljömässigt hållbara hälsosystem med resurser och beredskap för att minska nuvarande och framtida hälsoeffekter.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: