Ange ditt sökord

Klimatförändringarna ger konsekvenser även för vår hälsa, exempelvis risk för ökade infektioner. Foto: Shutterstock

Klimatförändringarna ger konsekvenser även för vår hälsa, exempelvis risk för ökade infektioner. Foto: Shutterstock

Värmeökningen ger mer denguefeber och malaria

Vi kommer att se en ökad spridning av denguefeber och Malaria i Europa. Detta är endast ett exempel på hur förbränning av fossila bränslen och ett varmare klimat påverkar människors hälsa negativt. Det belyser en rapport från 44 europeiska forskare.

Annons:

Efter hetaste sommaren i Europa publiceras i Lancet Public Health en rapport som visar vilka konsekvenser klimatförändringen kan få för vår hälsa, men även vilka hälsofördelar som finns om klimatomställningen lyckas i tid. Men rapporten är tydlig – det är brådskande! I rapporten beskrivs omfattande, redan befintliga hälsoeffekter i Europa genom en ökad exponering för extrema väder- och klimathändelser, ökad risk för att smittas av infektionssjukdomar, värmerelaterade sjukdomar och dödsfall till följd av exponering för luftföroreningar.

Rapporten om hälsorisker visar till exempel att:

  • under 2000-2009 jämfört med 2010-2019 ökade exponeringen för värmeböljor i genomsnitt med 57 procent (dock fanns lokala ökningar på mer än 250 procent).
  • risken för spridning av infektionssjukdomar som denguefeber, malaria, vibrioinfektioner och West Nile-viruset ökar i Europa.
  • förbränningen av fossila bränslen ledde år 2020 till 117.000 dödsfall på grund av luftföroreningar, främst från transportsektorn.
  • nästan 60 procent av 197 undersökta städer i Europa rapporterar att klimatförändringarna hotar hälso- och sjukvården eller folkhälsan, med värmerelaterade sjukdomar som den största klimatrelaterade hälsorisken.

Denna rapport kan ses som en varningsklocka för europeiska regeringar, hälso- och sjukvårdsledningar och andra beslutsfattare att ta till sig i arbetet för att skydda människors hälsa, säger Maria Nilsson, professor vid Umeå universitet och ordförande för Lancet Countdown i Europa, som står bakom rapporten.

Covid-19-pandemin har ökat fokus på behovet av att skydda européernas hälsa, men nu är det tydligt att klimatförändringarnas ökande hälsoeffekter sätter ytterligare press på hälso- och sjukvården på kort likväl som på lång sikt, enligt Maria Nilsson.

– För att klara det behöver vi klimat- och miljömässigt hållbara hälsosystem med resurser och beredskap för att minska nuvarande och framtida hälsoeffekter.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: