Ange ditt sökord

Uppbyggnaden av mag & tarm kanalen

Uppbyggnaden av mag & tarm kanalen

Uppbyggnaden av matspjälkningskanalen I större delen av kanalen ses allmänt fyra olika lager: slemhinnan (mukosan), submukosan, muskellagret och bindvävsskiktet (serosan).

Annons:

Slemhinnelagret bildar veck av tarmludd; villi, som är mest uttalade i tunntarmen. Vecken ökar starkt absorptionsytan för olika ämnen. Slemhinnan består av tre lager: epitelskiktet, bindvävsskiktet och ett tunt lager av glatt muskulatur. Epitelskiktet består från magsäcken till ändtarmen av ett enkelt lager av cylinderformade celler som är tätt förbundna med varandra. Det sammanhängande epitelskiktet skyddar mot bakterier, andra mikroorganismer och gifter från tarmkanalen.

Samtidigt är skiktet mer genomtränglig än huden. En viktig orsak till den skyddande effekten är den snabba omsättningen av epitelcellerna på cirka 2-3 dagar. Detta innebär att gamla epitelceller ersätts med nya innan skadliga bakterier hunnit göra någon skada. Epitelcellerna har olika specialiserade funktioner.
De flesta tarmceller, enterocyterna, är konstruerade för att ta upp näringsämnen genom absorption. Andra celler deltar i bildningen av matsmältningsvätskor. Åter andra celler (bägarcellerna) bildar slem (mucin). Slemhinneytan är täckt med ett slemlager (mucinet). Ytterligare andra som t ex de enterokromaffina cellerna bildar serotonin. En celltyp kallad Paneths celler bildar defensiner som bidrar till att skydda tarmslemhinnan. Så kallade M-celler har en immunreglerande funktion.
Uppsugningen (absorptionen) av näringsämnen sker mellan tarmcellerna. Dessa är tätt sammanslutna av strukturer kallade ”täta sammanslutningar” (engelska tight junctions). Dessa ser till att inte stora molekyler och mikroorganismer kan passera tarmväggen in i blodet. Nyligen har det visats att ett protein vid namn zonulin reglerar dessa täta sammanslutningar (Sapone et al 2006). Om zonulin-mekanismen hämmas kan oönskade ämnen nå in i tarmväggen. Vissa skadliga bakterier kan göra detta. Det finns stöd för att ett viktigt fragment av äggviteämnet gluten på detta sätt kan komma in i tarmväggen och starta utvecklingen av glutenintolerans. Mer om detta i kapitlet om glutenintolerans. Det finns också stöd för att ökad genomsläpplighet på detta sätt i tarmen kan medverka i uppkomst av typ 1-diabetes.
I tarmkanalen finns ett mycket stort antal bakterier och andra mikroorganismer. Vissa av dessa är som vi skall se nyttiga, det är de probiotiska bakterierna som är huvudtemat i denna lilla bok. Andra är neutrala och ytterligare andra är potentiellt skadliga om de inte kan kontrolleras av de probiotiska bakterierna. I lagret under slemhinnan, submukosan, finns bindväv och ett nätverk av nervceller.
Muskellagret är uppbyggt av ett inre cirkelformat skikt och ett yttre längsgående skikt. Ett fungerande muskellager skall driva fram innehållet i tarmkanalen.

Matspjälkningen
Mag-tarmkanalens viktigaste uppgift är att transportera, bryta ner (spjälka) och ta upp nödvändiga ämnen från kosten. I matspjälkningsprocessen ingår mekaniska funktioner, utsöndring av enzymatiska matsmältningsvätskor, enzymatisk spjälkning av näringsämnen och absorption från matspjälkningskanalen. Maten innehåller tre typer av energigivande näringsämnen: kolhydrater, fetter och äggviteämnen (proteiner). De närmare detaljerna om matspjälkningen ligger utanför ramen av denna bok. Läsare hänvisas exempelvis vidare till referens Bjålie och medarbetare 1998.

Kort om mag-tarmkanalens funktion
Mag-tarmkanalens viktigaste uppgift är att transportera, bryta ner (spjälka) och ta upp nödvändiga ämnen från kosten. Den har också många andra viktiga funktioner. Speciellt viktigt är att tarmen innehåller cirka 75 procent av kroppens immunförsvar. Detta kallas för GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue). Detta immunförsvar har inte bara betydelse för mage och tarm utan för hela kroppen. Det viktiga immunförsvaret programmeras som vi senare skall se tidigt i livet av de första probiotiska bakterierna som kommer dit i samband med förlossningen och under de första levnadsveckorna. Försening av detta kan ofta leda till problem med mage/tarm av olika typer resten av livet. Dessa problem kan ofta vara svåra att framgångsrikt kunna behandla.

Detta är ett utdrag ur boken “Sköna magkänslor”. För att ladda ned boken
klicka här!

Gå till nästa kapitel här

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: