Ange ditt sökord

Unga anhöriga till psykiskt sjuka får hjälp via internet

Unga anhöriga till psykiskt sjuka får hjälp via internet

Allt fler ungdomar rapporteras uppleva psykisk oro. Men det finns även en stor grupp som lever med psykisk sjukdom i familjen. Dessa ungdomar ska nu kunna få hjälp via internet.

Annons:

I det projekt som har pågått under två år har forskare vid Sahlgrenska akademin skapat en hemsida. På sidan har man erbjudit utbildningar, råd och stöd till unga. Man har fyllt sidan med innehåll som har skapats i samråd med forskarna och ungdomarna. Sajten är nu överlämnad till Suicidprevention Väst och finns på livlinan.org.

Anpassad information

Eftersom det är en känsloladdad situation har forskarna varit noga med att hemsidan ska vara anpassad till ungdomarnas behov. Man har tagit hänsyn till de problem och tankar som man kan ha som nära anhörig till någon med psykisk sjukdom när man är tvungen att vara, som man kallar det, övervakare. 

För att utvärdera hemsidan har man låtit ungdomar använda sidan i åtta månader och sedan jämfört responsen med en grupp ungdomar som fick stöd genom broschyrer.

Minskad stress via webben 

När man jämförde de olika grupperna tittade man till exempel på hur de hanterade vardagsstress, sociala kontakter och deras upplevda livssituation. Man frågade även om behovet av stöd och annan vård var tillräcklig.

Resultatet visade att de som hade tillgång till webbsidan kände sig mindre stressade, även om forskarna bakom studien vill vara noga med att poängtera att en webbsida inte räcker. Många ungdomar ville även ha kontakt med andra som upplevde samma situation. 

Ungdomarna efterlyste även en psykiatrisk vård som inte bara var tillgänglig för patienter, utan även tog hänsyn till anhörigas behov.

Livlinan.org

Projektet drevs inledningsvis av forskarna, men efter två år har man nu lämnat över sajten till Suicidpreventionen Väst som har valt adressen www.livlinan.org

Man kommer även fortsättningsvis använda webbsidan för att stödja ungdomar som har anhöriga med psykisk sjukdom, men även försöka nå ungdomar som själva mår dåligt. En del i Suicidpreventionen Västs verksamhet är att öka kunskapen om hur man kan förebygga självmord och självmordsförsök.

Forskarna som först stod bakom hemsidan är glada över att sidan, som hade sitt ursprung i forskning, nu kommer till användning fullt ut.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: