Ange ditt sökord

Tidig biologisk behandling för Crohns sjukdom

Tidig biologisk behandling för Crohns sjukdom

Nu öppnar sig nya möjligheter för cirka 10 000 svenskar med den allvarliga och handikappande tarmsjukdomen Crohns sjukdom. Nya data från SONIC-studien visar att om dessa patienter tidigt behandlas med det biologiska läkemedlet Remicade kan de bli helt återställda. Fram tills idag har många Crohn-patienter behövt vänta i flera år på att få effektiv behandling och därmed lidit i onödan.

Annons:

Nya resultat från studien presenterades i fredags vid ECCO-kongressen (the European Crohn’s and Colitis Organisation) i Hamburg. Den visar att behandling med Remicade innebär nya möjligheter för patienter med Crohns sjukdom som inte fått biologiska läkemedel eller azatioprin tidigare. Azatroprin används många gånger före biologisk behandling, men studien visar nu att patienter som behandlas med Remicade redan tidigt i sjukdomsförloppet får en större chans att bli besvärsfria och få sin tarmslemhinna läkt. Resultaten ger dessutom en vägledning om vilka patienter som har störst nytta av Remicade.

– De här resultaten är mycket intressanta inte minst ur ett patientperspektiv.

Studien visar ju att behandling med Remicade leder till symtomfrihet och läker tarmen tidigare i sjukdomsförloppet vilket kan göra att patienter slipper lida i onödan. Dessutom kan resultaten ge relevant vägledning för läkare som slipper prova sig fram med olika behandlingar, säger Tryggve Ljung, medicinsk rådgivare på Schering-Plough.

De första resultaten som presenterades i oktober visade att av de patienter som behandlades med enbart Remicade eller i kombination med azatioprin kunde överlägset fler bli besvärsfria och sluta med kortisonbehandling efter 26 veckors behandling (44 respektive 57 procent). Av de patienter som behandlades med enbart azatioprin uppnådde 31 procent samma resultat. Resultaten mellan behandlingsgrupperna är statistiskt signifikanta.

De patientkategorier som hade objektiva tecken på inflammation vid studiens början hade också störst nytta av Remicade-baserad behandling:

1. De som hade tecken på inflammation i form av förhöjd snabbsänka (CRP>= 8 mg/l) (60 procent av patienterna). Resultat: drygt 6 av 10 patienter som fick Remicade i kombination med azatioprin blev helt återställda jämfört med 3 av 10 som fick enbart azatioprin.
2. De som hade sår (ulcerationer) på tarmslemhinnan (64 procent av patienterna). Resultat: 6 av 10 som fick Remicade i kombination med azatioprin blev helt återställda jämfört med 3 av 10 som fick enbart azatioprin.
3. De som både hade förhöjd snabbsänka och sår på tarmslemhinnan (40 procent av patienterna). Resultat: 7 av 10 som fick Remicade i kombination med azatioprin blev helt återställda jämfört med 3 av 10 som fick enbart azatioprin.

Totalt ingick 508 patienter med måttlig till svår Crohns sjukdom i denna randomiserade och placebokontrollerade multicenterstudie.

Fakta om Crohns sjukdom och Remicade
Crohns sjukdom är en inflammation av tarmens slemhinna. Inflammationen kan finnas i hela tarmen men drabbar oftast nedre delen av tunntarmen och tjocktarmen. Orsaken till Crohns sjukdom är fortfarande okänd men infektion, nedsatt immunförsvar, ärftliga anlag och miljö kan vara möjliga orsaker. I Sverige lever cirka 25 000 människor med sjukdomen och varje år insjuknar omkring 500. Sjukdomen debuterar oftast vid 15-35 års ålder men även barn insjuknar i Crohns sjukdom. Barn kan få kraftigt minskad livskvalitet då de till exempel riskerar att inte växa normalt, få försenad pubertetsutveckling och benskörhet i puberteten.

Läkemedlet Remicade (infliximab) är en TNF hämmare som tillhör gruppen biologiska läkemedel. Remicade binder och neutraliserar ett specifikt protein i kroppen som kallas TNF, vilken är involverad i inflammationen.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: