Ange ditt sökord

Tarmens immunförsvar orsak till sjukdom?

Tarmens immunförsvar orsak till sjukdom?

Mycket tyder på att kroniskt inflammatoriska tarmsjukdomar - Ulcerös kolit, Chrohns sjukdom och mikroskopisk kolit – beror på en felaktig reglering av immunförsvaret i tarmslemhinnan.

Annons:

Professor Elisabeth Hultgren Hörnqvist, Hälsoakademin, Örebro universitet, studerar tarmslemhinnans immunförsvar. Både Vetenskapsrådet och Cancerfonden stöder hennes forskning, hon tilldelades nyligen 1 950 000 kronor av Vetenskapsrådet och har även fått 350 000 kronor från Cancerfonden.

Föränderligt immunförsvar

Till skillnad från det medfödda immunförsvaret påverkas det förvärvade immunförsvaret av vilka infektioner och vaccinationer man utsätts för.
– Det förvärvade immunsvaret består av T-lymfocyter och B-lymfocyter, som är två olika typer av vita blodkroppar. Jag tänker i detalj studera T-lymfocyter och deras utmognad för att få ökad kunskap om sjukdomen ulcerös kolit. Den delen av studien utförs dels på möss, dels på patienter i samarbete med Universitetssjukhuset Örebro säger Elisabeth Hultgren Hörnqvist.

T-lymfocyter som tar genvägar

Hos patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom är koncentrationen av T-lymfocyter i blod och tarmslemhinna av intresse.
– T-lymfocyterna bildas och mognar i thymus och går sedan ut i blodbanan. Vi har använt en metod som kan särskilja T-lymfocyter som nyss lämnat thymus, från dem som varit i periferin en längre tid. Då har vi funnit att patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom har förändringar i koncentration av T-lymfocyter som nyss lämnat thymus i blodbanan respektive i tarmslemhinnan, jämfört med friska patienter.
– Vi tror därför att vid kronisk inflammatorisk tarmsjukdom har man en felaktig reglering av invandringen av nyutbildade T-lymfocyterna till tarmslemhinnan.
I projektet ingår också studier av T-lymfocyter för att öka kunskapen om sjukdomen mikroskopisk kolit. Vid mikroskopisk kolit är inflödet av T-lymfocyter till tarmslemhinnan mycket kraftigt men information om typ och egenskaper saknas. En metod finns utvecklad för att undersöka detta.
Dessa studier görs på patienter i samarbete med Universitetssjukhuset Örebro.

Inflammation som orsakar cancer

Även Cancerfonden stöder forskningen om tarmslemhinnans immunförsvar. Anledningen är att tjocktarmsinflammation, kolit, kan orsaka coloncancer. Inflammationsorsakad cancer svarar för 15-20 procent av alla cancersjukdomar.
– Kopplingen inflammation – cancer är motsägelsefull. Medan kronisk inflammation ofta leder till utveckling av tumörer kan det förvärvade immunförsvaret, som dämpar inflammationen, även dämpa immunförsvaret mot tumören. Här kommer studier av samspelet mellan medfött respektive förvärvat immunförsvar att kunna bidra till ökad förståelse.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: