Ange ditt sökord

Tack vare den nya kunskapen kan sjukvårdspersonalen ta bort ett verkningslöst moment och fokusera på behandling som ger effekt. Foto: Shutterstock

Tack vare den nya kunskapen kan sjukvårdspersonalen ta bort ett verkningslöst moment och fokusera på behandling som ger effekt. Foto: Shutterstock

Svensk hjärtstudie: Syrgas vid hjärtinfarkt är verkningslöst

Syrgasbehandling vid hjärtinfarkt har länge varit rutin, men nu konstaterar en svensk studie från Karolinska Institutet att syrgasen saknar effekt. Sannolikt kommer de nya forskningsrönen att förändra hjärtsjukvården i hela världen. 

Annons:

Studien, som haft stöd av Hjärt-Lungfonden, var huvudnyheten under världens största kardiologikongress European Society of Cardiology som just nu pågår i Barcelona.

Inget vetenskapligt stöd för syrgasbehandling 

Syrgas har använts vid vård av patienter med hjärtinfarkt i över hundra år, detta trots att det inte har funnits några vetenskapliga belägg för att syrgas har någon effekt på patienter med normal syresättning i blodet. 

Rekommendationerna kring syrgasbehandling vid hjärtinfarkt har därför ifrågasatts på senare år och de nya studieresultaten bekräftar de tidigare misstankarna om att det är verkningslöst. 

Mer tid till behandlingsåtgärder som ger effekt

Robin Hofmann, biträdande överläkare och ansvarig forskare vid Karolinska Institutet, säger att deras studie fyller en central kunskapslucka kring behandlingen av hjärtinfarkt. När man nu vet att syrgasbehandling saknar effekt får sjukvårdspersonalen mer tid som de kan lägga på patienten och andra behandlingsåtgärder. 

Även Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, gläds över det framsteg som den här studien innebär för hjärnforskningen. Tack vare den nya kunskapen kan man nu ta bort ett verkningslöst moment och fokusera på behandling som ger effekt, säger hon.

Det svenska kvalitetsregistret en förutsättning 

Studien har kunnat genomföras tack vare det svenska kvalitetsregistret Swedeheart. Registret samlar data om ett stort antal patienter och möjliggör uppföljning av forskningsresultat på ett effektivt sätt. Robin Hofmann menar till och med att det hade varit omöjligt att genomföra studien på det här sättet någon annanstans i världen.

Det är den hittills största studien som undersökt nyttan med syrgas vid hjärtinfarkt. Den omfattade 6 629 patienter på 35 svenska sjukhus. Samtliga patienter hade misstänkt hjärtinfarkt och behandlades slumpvis med eller utan syrgas. Resultatet visade att syrgasbehandling inte är skadligt, men att det inte heller ökar möjligheten till överlevnad eller påverkar risken för nya infarkter. Tack vare den svenska studien tror Robin Hofmann att de rådande, globala rekommendationerna för hjärtvården kommer att ändras. 

Annons:

Källor:

Hjärt-Lungfonden 

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: