Ange ditt sökord

I vår enkät om läkemedelsorsakad förstoppning anger bara fyra av tio att de fått tillräcklig hjälp av vården.  Foto: Shutterstock

I vår enkät om läkemedelsorsakad förstoppning anger bara fyra av tio att de fått tillräcklig hjälp av vården. Foto: Shutterstock

Svårt att få hjälp med läkemedelsorsakad förstoppning

Att få förstoppning som en biverkan av sitt läkemedel är vanligt. Mindre vanligt är att söka hjälp i vården och också att få adekvat hjälp - det visar resultatet av en enkät som läsarna av Doktorn.com svarat på.

Annons:

Förstoppning är en vanlig biverkan hos många läkemedel. Läkemedel som påverkar tarmens rörlighet är särskilt vanliga som bakomliggande orsak till förstoppning. Vår artikel om läkemedelsorsakad förstoppning är väldigt välbesökt, och det avspeglar säkert hur stort bekymret är hos er läsare.

Hälften av läsarna har förstoppning på grund av läkemedel

I en enkät i anslutning till artikeln om läkemedelsorsakad förstoppning var det 1600 svarande. Hälften av de som svarade angav att de själva, eller en anhörig, hade förstoppning på grund av läkemedel.

Av de som svarat att det var deras läkemedelsbehandling som orsakat förstoppningen var det cirka hälften, alltså runt 400 personer, som beskrev att förstoppningen orsakats av opioidläkemedel, det vill säga smärtstillande mediciner innehållande till exempel oxikodon eller morfin. Opiodläkemedel påverkar mag-tarmkanalen på så sätt att motoriken, rörligheten, i tarmen minskar.

Nästan var fjärde person med läkemedelsorsakad förstoppning svarade att besväret berodde på antidepressiva läkemedel, och ytterligare en fjärdedel svarade att deras förstoppning berodde på kalciumblockerare, ett läkemedel som används vid högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom.

Förstoppningsproblem tas inte på allvar i vården

Det är bara fyra av tio med förstoppning som svarat att de tagit upp problemet med sin läkare. Två av tio planerar att ta upp problemet, men har ännu inte sökt vård. Drygt en tredjedel av de svarande angav dock att de inte tagit upp problemet med sin läkare, och att de inte heller tänkte göra det.

Det är intressant att fundera över varför så många inte har för avsikt att diskutera det med sin behandlande läkare, och en förklaring får man möjligen i hur läsarna besvarat frågan kring hur de upplever att de blir bemötta när de har bekymmer med förstoppning. Bara fyra av tio av de svarande upplever att de blir tagna på allvar när de söker vård för sina förstoppningssymtom.

Råd vid förstoppning är otillräckliga

VI frågade de som diskuterat sin förstoppning med läkare vad de hade fått för rekommendationer. Här var det möjligt att ange flera svar, för ofta är det så att man får flera olika råd kring egenvård vid förstoppning.  Drygt hälften, 56 procent, hade fått råd om bulkmedel och vätska dagligen för att minska förstoppningen. Fyra av tio hade fått råd om laxermedel.

Trots att kost och motion är grundpelare för behandling av förstoppning var det bara två av tio som fått råd om att äta mer fibrer och bara en av tio hade fått råd om ökad motion eller rörelse.

Av de svarande som hade fått råd och rekommendationer kring förstoppning av sin läkare var det bara en av fem som upplevde att läkaren förslag hjälpt. Drygt hälften svarade att råden inte gett någon effekt.

 Hjälp att få vid läkemedelsorsakad förstoppning

Det finns med läkemedel för förskrivning till vuxna som drabbas av förstoppning och inte får tillräcklig effekt av laxermedel. Läkemedlet tas i tablettform och behandlar förstoppning som orsakats av smärtlindrande läkemedel genom att minska de förstoppande effekterna av opioider. Detta utan att påverka den smärtlindrande effekten. Prata med behandlande läkare för råd och behandlingsalternativ vid förstoppning i samband med läkemedelsbehandling.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: