Ange ditt sökord

Stora sociala skillnader i levnadsvanor

Stora sociala skillnader i levnadsvanor

Ohälsosamma levnadsvanor är vanligare bland personer i socialt och ekonomiskt utsatta grupper. Och det finns stora hälsovinster med att främja en god livsstil. Det visar en ny rapport om levnadsvanor som Statens folkhälsoinstitut lämnar till regeringen. – Våra levnadsvanor har avgörande betydelse för utvecklingen av hälsan långt upp i åldrarna. Och de har ett starkt samband med människors sociala situation, säger Gunnar Ågren, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut. Ohälsosamma levnadsvanor liksom dålig hälsa följer inkomst och utbildningsnivå. Det är oroande att kraftig övervikt ökar bland kvinnor, liksom att svåra alkohol- och narkotikaskador fortsätter att öka.

Annons:

– Det är glädjande att vi ser en viss minskning av rökningen bland kvinnor, det kan hänga samman med rökförbudet på restauranger som infördes 2005, säger Gunnar Ågren.

Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att varje år, med start i år, lämna en redovisning av livsstilsfrågor som har stor betydelse för folkhälsan och föreslå inriktning för fortsatt arbete. Ett av förslagen är att tobaksvaror inte bör exponeras vid försäljning. Flera olika åtgärder för att begränsa tillgängligheten till narkotika och alkohol föreslås också.

Utvecklingen i stort beskrivs också på flera områden:

Alkohol: Alkoholskadorna fortsätter att öka trots att den totala konsumtionen har stannat upp de senaste åren.

Tobak: Rökningen minskar totalt sett, men lågutbildade och lågavlönade kvinnor släpar efter.

Narkotika: Den narkotikarelaterade dödligheten ökar till sin hittills högsta registrerade nivå, men användningen av narkotika är relativt låg i en internationell jämförelse.

Kraftig övervikt och daglig rökning är vanligast bland lågavlönade och personer med kort utbildning – särskilt bland lågavlönade kvinnor. Generellt sett har män fler ohälsosamma vanor än kvinnor. Kvinnor med lång utbildning och frånvaro av ekonomiska problem är de som har de mest hälsosamma levnadsvanorna.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: