Ange ditt sökord

Allra bäst effekt hade transplantationen hos patienter med skovvis förlöpande ms, alltså då symtomen kommer periodvis, och bland yngre patienter.  Foto: Shutterstock

Allra bäst effekt hade transplantationen hos patienter med skovvis förlöpande ms, alltså då symtomen kommer periodvis, och bland yngre patienter. Foto: Shutterstock

Stamcellstransplantation lovande behandling för ms-patienter

En stamcellstransplantation kan göra att ms-patienter lever längre utan en förvärrad sjukdomsbild. Det visar en internationell studie som publicerats i tidskriften Jama Neurology. 

Annons:

Bäst effekt hade behandlingen på patienter med skovvis förlöpande ms och yngre patienter.

Behandlingen gör nytta på längre sikt

Studiens huvudsakliga syfte vara att se till totalöverlevnad och progressionsfri överlevnad, det vill säga tiden som patienten klarar sig utan att sjukdomsbilden förvärras. I studien ingick 281 ms-patienter från 25 kliniker i olika länder.  

Efter avslutad studie visade resultatet att den progressionsfria överlevnaden var 46 procent och totalöverlevnaden 93 procent efter fem år. Detta tyder på att patientgruppen har nytta av behandlingen på längre sikt. 

Det internationella forskarteamet skriver också att åtta dödsfall skedde inom 100 dagar efter stamcellstransplantationen och dessa var kopplade till behandlingen.

Bäst effekt på de med skov och yngre patienter

Behandlingen är en så kallad autolog hematopoetisk stamcellstransplantation där patientens immunförsvar slås ut med cytostatika. Innan cytostatikan sätts in har man dock tagit till vara på patientens egna blodstamceller som denne sedan kan återfå.

Allra bäst effekt hade transplantationen hos patienter med skovvis förlöpande ms, alltså då symtomen kommer periodvis, och bland yngre patienter. 

Forskarna anser att de goda resultaten bäddar för fler randomiserade studier för att utvärdera den här behandlingsformen.

Om studien 

Den aktuella studien är retrospektiv, vilket innebär att alla data redan fanns. Det innebär även att den är lättare och billigare att genomföra än en prospektiv studie då man måste rekrytera patienter. En retrospektiv studie har däremot en lägre vetenskaplig evidensgrad. 

De 281 deltagande patienterna hade behandlats mellan 1995 och 2006, varav majoriteten hade en progressiv form av ms. För att bedöma deltagarnas funktionsförmåga använde forskarna den kliniska skattningsskala Expanded Disability Status Scale.

Annons:

Källor:

Dagens medicin

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: