Ange ditt sökord

Pneumokockvaccin skyddar både mormor och barn

Pneumokockvaccin skyddar både mormor och barn

Pneumokockvaccin ingår från 1 januari 2009 i barnvaccinationsprogrammet vilket innebär att barn födda 1 oktober 2008 kommer att erbjudas vaccin. Vaccinet ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder och beräknas skydda 74 procent av alla dem som årligen blir allvarligt sjuka i pneumokockinfektioner.

Annons:

Ungefär hälften av alla dagisbarn bär på olika typer av pneumokockbakterier, oftast utan att bli sjuka. Samtidigt är pneumokocker den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Dessa är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om pneumokockinfektioner främst drabbar de yngsta och äldsta. Eftersom småbarn ofta är snuviga och infekterade också med andra bakterier och virus sker den mesta smittspridningen av pneumokocker mellan och från barn i förskoleåldern, framför allt på dagis.

Orsakerna till att bakterier som vi normalt bär på plötsligt gör oss sjuka är flera. Kanske har en virusinfektion gjort det lättare för bakterierna att ta sig över slemhinnan i näsa och svalg. Kanske är det första gången man stöter på bakterien. Kanske får den fäste hos någon med försvagat immunförsvar.

Ibland ger pneumokockbakterier upphov till mycket allvarliga sjukdomar. Bakterietypen är en av de vanligaste orsakerna till hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. I Sverige rapporterades 73 fall av invasiv pneumokocksjukdom hos barn under fem år under 2007. Invasiv innebär att bakterien nått ett område i kroppen som inte ska ha besök av bakterier eller virus, väl där kan de ställa till stor skada och ge besvär för livet. Följden av en hjärnhinneinflammation kan till exempel bli dövhet eller skador på balanssinnet.

Små barn och äldre drabbas värst

Eftersom nyfödda barns immunförsvar inte är färdigutvecklat förrän efter 2 års ålder är risken större att de drabbas av infektioner. Vitsen är att barnets immunförsvar tränas vid varje infektion för att efter några år bli fullfjädrat. Barnet får visserligen antikroppar från modern via moderkakan men dessa försvinner efter några månader. Under barnaåren är risken att insjukna naturligtvis större än för en vuxen med ett redan tränat immunförsvar.

Mor- och farföräldrar kan i sin tur få svåra infektioner av pneumokockbakterier. Det beror på att vi blir mer mottagliga för infektioner ju äldre vi blir då immunsystemet går ner i varv. Sedan tidigare rekommenderas personer som har nedsatt immunförsvar, försämrad mjältfunktion och kroniskt hjärt- eller lungsjuka och för tidigt födda barn att vaccinera sig mot pneumokocker.

Dagens vaccin även för de yngsta

Flera olika vaccin mot pneumokocker har utvecklats under årens lopp. Nackdelen med de tidigare vaccinerna har varit att de ger ett dåligt skydd hos barn som är yngre än 18 månader.

Yngre barns immunförsvar behöver lite extra vägledning för att tillverka antikroppar något man löst nyss. Nu finns ett vaccin som skyddar mot sju vanliga pneumokockinfektioner även hos små barn, något som Smittskyddsinstitutet betraktar som ett stort framsteg. Vaccin ingår sedan några år tillbaka i barnvaccinationsprogrammen i flera länder, bland annat USA, England, Danmark och Norge.

Vaccinet tycks ge en bra ”flockimmunitet”, med det menar man att vaccinet minskar infektionsrisken även hos icke vaccinerade personer eftersom risken för att utsättas för bakterien minskar. Det innebär att mor- och farföräldrar löper en mindre risk när barnet vaccinerats. USA beräknar att invasiv pneumokock sjukdom har minskat med 35 procent hos barnens mor- och farföräldrageneration.

Catch up vaccination för att skydda mormor

-Det kan vara bra att även vaccinera de äldre barnen, upp till 5 år säger Stefan Söder, produktchef på Wyeth (producent av pneumockvaccinet Prevenar). Eftersom de äldre barnen som går på dagis ofta är smittbärare av pneumokocker kan man minska risken för smitta till det nyfödda syskonet eller mormor genom vaccination. Vaccinationen triggar immunsystemet att, i näsa och svalg, ta bort de pneumokocker som vaccinet är riktat emot, fortsätter Stefan Söder.

För mer information se www.prevenar.se

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: