Nya nationella riktlinjer för MS och Parkinson

Nya nationella riktlinjer för MS och Parkinson

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2016-02-09
Författare: Moa Järefäll

Socialstyrelsen har för första gången tagit fram nationella riktlinjer för MS och Parkinson, som är två av våra vanligaste neurologiska sjukdomar. Med de nya riktlinjerna kan fler få tillgång till avancerad behandling.

De nya riktlinjerna bidrar till att skapa en mer jämlik vård för närmare 40 000 patienter. Det säger Socialstyrelsens projektledare Per-Henrik Zingmark. 

MS och Parkinson

Vid Multipel skleros, MS, påverkas det centrala nervsystemet, hjärnan och ryggmärgen av inflammationer på nervtrådarna som orsakar störningar av neurologiska funktioner. De flesta som insjuknar är mellan 20 och 45 år och vanligast är att kvinnor drabbas. 

När det gäller Parkinson är det något fler män som drabbas. Den typiska åldern att drabbas av Parkinson är runt 65 år och sjukdomen kännetecknas bland annat av minskad rörlighet.  

Viktigt med kontinuerlig uppföljning 

Vid både MS och Parkinson är kontinuerlig uppföljning av stor vikt för sjukdomarnas utveckling och behandlingens effekt. Centrala rekommendationer är därför regelbundna kontroller med undersökning hos en läkare med stor erfarenhet av sjukdomen. För MS är rekommendationen minst en gång om året och för Parkinson minst två gånger om året.

Enligt Per-Henrik Zingmark har det redan gjorts stora framsteg i vården gällande dessa två sjukdomar och de nya riktlinjerna innebär ytterligare en ambitionshöjning.

Flera yrkesgrupper ska samarbeta

Gemensamt för de båda sjukdomarna är att de kan påverka livet på många olika sätt, de kan medföra svårigheter både i arbetslivet och vid fritidsintressen. De nya riktlinjerna från Socialstyrelsen pekar därför på vikten av att ha flera professioner representerade i omhändertagandet av patienten. Förutom läkare och sjuksköterska vill man att minst två andra yrkesgrupper ingår i behandlingsteamet, exempelvis en fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog eller annan specialistläkare. 

Samarbetet mellan flera olika yrkesgrupper syftar till att skapa bättre möjligheter till att behålla livskvaliteten och förmågan att vara aktiv och delaktig. 

Bättre för patienterna 

Tanken med riktlinjerna för MS- och Parkinsonvården är att alla landsting bör kunna erbjuda exempelvis behandlingsteam och kontinuerlig uppföljning, ett arbete som Socialstyrelsen också kommer att följa upp. På så vis ska de bidra till att skapa en mer jämlik sjukvård runt om i landet.

För patienternas del innebär de nya riktlinjerna att fler får tillgång till mer avancerad behandling  och personal med stor sjukdomserfarenhet.

 

Veckans fråga

I söndags ställde vi om klockan - tycker du att Sverige bör avskaffa vinter- och sommartid?

Nyhetsbrev

E-postadress