Ange ditt sökord

 Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medfött immunsvar kan förutsäga hur sjuka vi blir i covid-19

Vårt medfödda immunförsvar består bland annat av olika sorters vita blodkroppar, exempelvis så kallade granulocyter, vars egenskaper verkar kunna påverka hur sjuka vi blir i covid-19. Genom att kombinera analyser av dessa celler med välkända biomarkörer i blodet kan man förutsäga svårighetsgraden av sjukdomen.

Annons:

Granulocyter är en familj av vita blodkroppar som består av neutrofila, eosinofila och basofila granulocyter. De ingår i det så kallade medfödda immunförsvaret som är kroppens första försvarslinje mot smittämnen. Det finns många studier om hur sars-cov-2-viruset påverkar olika delar i immunsystemet men det saknas fortfarande kunskap om granulocyters roll vid covid-19.

Nu har forskare vid Karolinska institutet gått igenom egenskaper hos granulocyter i blodet under den tidiga sjukdomsfasen av sars-cov-2 infektion hos 26 sjukhusinlagda patienter med covid-19. Det gjordes även analyser fyra månader efter utskrivning från sjukhuset och man jämförde med analyser av friska icke-infekterade personer.

Koppling till svårighetsgraden av covid-19

– Vi visar att det finns påtagliga skillnader i egenskaper hos alla typer av granulocyter hos olika patienter med covid-19 och att detta kan kopplas till sjukdomens svårighetsgrad, säger studiens förstaförfattare Magda Lourda, forskare vid institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet.

Granulocyter – kroppens försvarslinje

Granulocyter är en sorts vita blodkroppar som ingår i det medfödda immunförsvaret vilket kan sägas vara vår kropps första försvarslinje mot smittämnen. Det finns tre typer av granulocyter: neutrofila, basofila och eosinofila granulocyter. Omkring 65 procent av de vita blodkropparna utgörs av neutrofiler, vilka oskadliggör mikroorganismer genom att ”äta upp” dem. Basofiler utsöndrar inflammatoriska ämnen, såsom histamin, interleukiner och prostaglandiner, som svar på en infektion. Eosinofilerna är bland annat ett viktigt försvar mot parasiter.

Att kombinera analyser av granulocyternas egenskaper med välkända biomarkörer i blodet som C-reaktivt protein och kreatinin, visade sig kunna förutsäga viktiga kliniska parametrar som lungfunktion och organsvikt.

– Upptäckten bör tolkas med försiktighet då resultaten baseras på en relativt liten patientgrupp, men vår förhoppning är att dessa kombinerade mätningar ska kunna användas för att förutsäga sjukdomens svårighetsgrad. Det skulle i så fall kunna leda till mer skräddarsydda behandlingar för patienter med covid-19, säger Magda Lourda.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: