Ange ditt sökord

Lägre risk att dö av pneumokockinfektioner

Lägre risk att dö av pneumokockinfektioner

Pneumokockinfektioner skördar livet på uppskattningsvis en miljon barn varje år. Bakterierna härjar överallt i världen, inklusive Sverige, och orsakar sjukdomar och lidande hos såväl vuxna som barn. Värst drabbade är barn i fattiga länder.

Annons:

Barn brukar i tidig ålder vaccineras mot pneumokocker, men vaccinet är inte heltäckande. I dagsläget finns det två sorters vaccin: polysackarid- och konjugatvaccin. Problematiken ligger i att polysackaridvaccinet skyddar mot fler pneumokocker, men det kan inte ges till barnen förrän de är 2 år fyllda. Konjuatvaccinet är däremot lämpligt att ge till barn under 2 år, men det skyddar istället inte mot lika många typer.

Infektionsläkaren Erik Backhaus har i sin avhandling under tre år studerat alla fall av svåra pneumokockinfektioner hos barn och vuxna i Västra Götaland. Detta var mellan åren 1998 och 2001. Efter studien kunde han se att de senaste konjugatvaccinerna kan fungera som skydd mot ungefär 70 procent av infektionerna. Åtminstone i teorin.

De med störst behov utan vaccin

Dock var det drygt 95 procent av alla infektioner som orsakades av typer som ingår i polysackaridvaccinet. Eftersom vaccinet inte kan ges till de allra minsta barnen, är det heller inte tillgängligt för de som behöver det allra mest.

I värsta tänkbara scenario är det cirka 10 procent av de som drabbas av svår sjukdom till följd av pneumokocker som avlider inom en månad efter ställd diagnos. Enligt avhandlingen finns det olika skäl som bestämmer dödsrisken, bland annat ålder, tidigare sjukdomstillstånd och kön. Det har nämligen visar sig att män löper större risk att dö än kvinnor.

Utöver det kunde Erik Backhaus se skillnader i geografi. Det var vanligare med svåra pneumokockinfektioner i övriga delar av Västra Götalandsregionen än i Göteborgsområdet. Flest diagnoser fanns registrerade hos personer över 80 år. 

Antal tillfällen för blododling och rutinskillnader gällande den omfattning som patienter inom äldrevården remitteras till sjukhus, tros vara en förklaring till varför det förhåller sig på det viset.

Fler fall upptäcks tack vare blododling

På 45 år har antalet diagnosticerade fall av svåra pneumokockinfektioner tredubblats i Göteborgsområdet. Att det tas fler blododlingar idag än det gjordes då, är sannolikt anledningen till att fler fall upptäcks. Det har framförallt gett effekt på barn och yngre vuxna, som i allt mindre grad dör på grund av pneumokockinfektioner. På 1960-talet var dödsrisken betydligt högre.

Förhoppningen är att pneumokockvaccinationen, som nyligen infördes i allmänna barnvaccinationsprogrammet, ska minska antalet infektioner hos främst barn men även vuxna.

Fakta om pneumokocker

Pneumokocker är en art av bakterier som tillhör släktet streptokocker. Det är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner. Av de drygt 90 olika typer av pneumokocker är det ungefär ett tiotal som är dominerande hos småbarn. Sjukdomstillståndet sträcker sig från okomplicerade övre luftvägsinfektioner, via lunginflammationer av olika svårighetsgrad, till svåra och ibland dödliga pneumokockinfektioner. Det kan till exempel vara hjärnhinneinflammationer och blodförgiftningar. Störst risk att drabbas har de i låg och hög ålder, samt de som lider av vissa kroniska sjukdomar. 

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: