Ange ditt sökord

Komplementär behandling vid migrän

Komplementär behandling vid migrän

Patienter med migrän är ofta benägna att söka annan behandling än den rent skolmedicinska. En av tre migräniker har provat komplementära behandlingar.

Annons:

I fler än hälften av fallen provar patienten komplementär behandling på rekommendation av en vän eller släkting. Vidare missar sex av tio patienter att tala om för sin läkare att de använder komplementär behandling. De terapier som oftast kommer ifråga är örtmediciner, fysisk manipulation, akupunktur, homoepati och reflexologi. Komplementär behandling inriktar sig oftast på att förhindra en attack mer än att lindra eller bota en akut attack.

Akupunktur

Det har gjorts fler än 20 kliniska prövningar där fler än 100 patienter med huvudvärk studerats, 15 av dessa studerade migrän. En studie av god kvalitet att akupunktur inte ger någon effekt. En av studierna visar att akupunktur i tidigt stadium av akut migrän kan för en del patienter förhindra en full migränattack inom 48 timmar. Enligt samma studie var effekten av akupunkturlikvärdig med migränläkemedlet sumatriptan (Imigran). Akupunktur har möjligen en roll i behandlingen av migrän men kvaliteten och volymen av vetenskapligt underlag är för dålig och för liten för att kunna vara övertygande.

Biofeedback och avslappning

Vid biofeedback används teknisk apparatur för att följa kroppsfunktioner såsom blodtryck, temperatur och muskelspänningar. Dessa kroppsreaktioner mäts och delges patienten. Med utgångspunkt för denna information försöker personen viljemässigt påverka och förändra dessa processer i önskad riktning. Det finns 35 studier avseende avslappning enbart eller i kombination med biofeedback. Effekten av dessa behandlingar är jämförbara med effekten av läkemedlet propranolol (till exempel Inderal och Propranolol) som används i förebyggande syfte. Resultaten från studierna visade att smärtan minskade, anfallet förkortades och attackfrekvensen sänktes. Effekten var mindre uttalad vid barnmigrän. Hos vuxna med migrän kan sålunda biofeedback med eller utan avslappning anses ha relativt gott vetenskapligt stöd.

Örtmediciner

Mattram (Tanacetum parthenium) har en lång historia som läkeört och användes förr framförallt mot feber och frossa och som motgift vid alltför flitigt bruk av opium. Det har gjorts fyra studier i syfte att se om Mattram är verksamt vid migrän. I tre av studierna ansågs effekten god men studiernas kvalitet var låg. I den studie som var mest välgjord sågs ingen effekt. Sålunda kan man inte säga att effekten är vetenskapligt säker men inte heller förneka att det kan finns effekter.

Homeopati

Det finns fyra studier på homeopati vid migrän varav en av dem inkluderade patienter med kronisk huvudvärk. Tre av studierna visade ingen effekt på frekvens, svårighet eller intensitet. I en studie var neurologernas utvärdering positiv. Slutsatsen är att effekten av homeopati mot migrän inte är känd.

Yoga

Det finns en studie som visar att yoga i tillägg till standardbehandling gav en tydlig minskning av huvudvärksbesvären jämfört med standardmedicinering ensamt.

Diet

Hos barn med frekvent svår migrän blev över 90 procent bättre av kostförändring. Många migränpatienter är känsliga mot ett eller flera födoämnen. Vanliga migränutlösare är till exempel choklad, ost, skaldjur och rödvin. Genom att undvika ”sina” utlösare minskar antalet attacker.

Sammanfattning

Det viktigaste är att försöka finna sina egna utlösande faktorer. I övrigt är så kallade biofeedback, med eller utan avslappningsbehandling, det bästa komplementära valet för att undvika migränattacker. Troligen kan akupunktur också vara till hjälp för dessa patienter. Det vore önskvärt med ytterligare utvärdering av yoga. Ingen av de komplementära behandlingarna som i studier visat sig ha effekt medför allvarliga biverkningar.

 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: